Het parool (1)

Los van de opruiende tekst in de advertentie, waarin onder meer het interview met mij in De Groene van 27 oktober wordt aangekondigd (‘Sytze van der Zee voorziet de val van Het Parool’), zijn mij in het artikel zelf enkele uitspraken in de mond gelegd die ik niet heb gedaan. Zo staat op de cover een quote van mij die uit de laatste alinea is geplukt: ‘Het Parool wordt kunstmatig in het leven gehouden.’ Alleen heb ik dit niet gezegd, ook niet terloops zoals in het interview wordt gesuggereerd.

Ook heb ik niet gezegd dat Het Parool een fullcolour-magazine door de strot gedrukt heeft gekregen. Daar was het juist de hoofdredactie die het initiatief heeft genomen een soort agenda-achtige bijlage te lanceren.
Ten slotte is het citaat over de negentien miljoen gulden verlies die Het Parool zou lijden uit z'n verband gerukt. Ter sprake kwam het bericht uit de Volkskrant waarin hiervan melding werd gemaakt. De vraag was wat ik ervan dacht en hoe het zou komen. Ik heb gezegd dat het niet goed klonk - ondanks de ontkenning door PCM - maar dat ik er absoluut geen weet van had wat er speelde.
Overigens ben ik niet ontslagen, zoals in de intro onder de kop wordt gemeld, maar ik heb mijn portefeuille getrokken. Dat stond allemaal al eerder in mijn boek De overkant, en ik had gedacht dat dit interview vooral over mijn nieuwste boek zou gaan, Stempeldag.