Ook heb ik niet gezegd dat Het Parool een fullcolour-magazine door de strot gedrukt heeft gekregen. Daar was het juist de hoofdredactie die het initiatief heeft genomen een soort agenda-achtige bijlage te lanceren.
Ten slotte is het citaat over de negentien miljoen gulden verlies die Het Parool zou lijden uit z'n verband gerukt. Ter sprake kwam het bericht uit de Volkskrant waarin hiervan melding werd gemaakt. De vraag was wat ik ervan dacht en hoe het zou komen. Ik heb gezegd dat het niet goed klonk - ondanks de ontkenning door PCM - maar dat ik er absoluut geen weet van had wat er speelde.
Overigens ben ik niet ontslagen, zoals in de intro onder de kop wordt gemeld, maar ik heb mijn portefeuille getrokken. Dat stond allemaal al eerder in mijn boek De overkant, en ik had gedacht dat dit interview vooral over mijn nieuwste boek zou gaan, Stempeldag.