Het parool (2)

In het interview met Sytze van der Zee in De Groene Amsterdammer van 27 oktober haalt Sytze van der Zee zoals vaker wanneer het zijn persoon betreft feiten en fictie door elkaar. Eéntje dan: ik heb nimmer met Parool-redacteur Lambiek Berends overlegd over een van de boeken van Van der Zee. Ik zal Lambiek Berends de afgelopen tien jaar even vaak en precies op dezelfde plek zijn tegengekomen als Sytze van der Zee, namelijk één keer, bij Perscombinatie, in de lift. De heer Berends wenste mij een goedemiddag.