Het is weer in een modewoord verpakt.

Men noemt het dus «het prestatiecontract.»

Wat wordt gesteld, dat doe je dus exact.

Zo niet, dan is de kans groot dat je zakt.

Dus ziet u straks een smeris die slabakt,

Of heeft de dokter weer verkeerd gehakt,

Of bent u door de omroep afgevlakt,

Weet: dat is dan strijdig met het contract.

O «meer prestaties» in Dreivierteltakt.

Hoe heerlijk wordt men nu eens aangepakt.

En onderling ontstaat er een nieuw pact.

Totdat het zinloos blijkt en alles knakt.

Want een zeepbel spat in het algemeen

Zonder contract opeens zomaar uiteen.