Het is interessant de controle te controleren en na te gaan of werkgevers nu hun werknemers daadwerkelijk dwingen aan de identificatieplicht te voldoen, of ze werkelijk bij weigering zestig procent belasting inhouden, of de belastingdienst een en ander werkelijk gaat controleren, en wat uiteindelijk de rechter van dit vreemde gebruik van de belastingwetgeving zal zeggen.
Een eerste succes in de strijd tegen de identificatieplicht is vorige week geboekt door werknemers van Bureau Maatwerk, dat in Amsterdam drieduizend banenpoolers en jeugdgarantieplaatsers in dienst heeft. Een zo groot deel van hen heeft geweigerd een kopie in te leveren dat ad interim- directeur E. van Erp nu heeft besloten werknemers die principieel weigeren geen sanctie op te leggen. Wel wil Bureau Maatwerk nu een officiele aantekening van de weigering maken in het personeelsdossier van de weigeraar. Om als principieel weigeraar aangemerkt te kunnen worden moet de weigering voor 24 juni schriftelijk worden doorgegeven. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk of alle weigerachtige banenpoolers bereid zullen zijn zich als principieel weigeraar te laten registreren. Registratie blijft het namelijk op deze manier toch.
Volgens de Nieuwe Limburger van 2 juni weigert de kleine Sittardse drukkerij Pasklaar aan de identificatieplicht te voldoen. ‘Gevoelsmatig vinden wij deze regeling onjuist’, zegt Sjef Rademakers daarover. ‘Dit is een slimme zet van de overheid om her en der invallen te kunnen doen op zoek naar illegalen. Die heb ik niet in dienst, en als de overheid mij niet vertrouwt, moet zij maar met bewijzen komen.’ Voorlopig is dit nog niet gebeurd en Pasklaar wacht de gevolgen van hun principiele houding af.
Jan Swagerman uit Amsterdam heeft een verontwaardigde open brief aan het dagblad Trouw gestuurd, teleurgesteld omdat deze krant nauwelijks aandacht heeft gegeven aan ‘het gevaar van registratie’. Volgens drs. Swagerman gaat het om een groot schandaal dat er vijftig jaar na de bevrijding weer mensen worden geregistreerd: ‘Met een druk op de knop zijn alle illegalen, joden of wie dan ook bekend. Ook in de jaren dertig leek de bevolkingsregistratie zo onschuldig, maar juist die registratie was de reden dat joden eenvoudig weggevoerd konden wor-den.’ De dappere 0,1 procent van de bevolking die deze Befehl ist Befehl-houding weigert, verdient volgens Swagerman alle steun. Zeker van een ex-verzetskrant als Trouw.
Nieuws over de identificatieplicht kan worden gestuurd naar De Groene Amsterdammer, t.a.v. Max Arian, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.