Het betekent niet minder dan de vernietiging van het monumentale gedachtegoed van Sandberg, zoals dat vorm heeft gekregen in de Nieuwe Vleugel, het restaurant en de bibliotheek van het museum. De uitbreiding dient tot stand te komen met behoud van hetgeen onder Sandberg tot stand is gekomen.
Het is een illusie te denken dat het Stedelijk er met de Audi-plannen een ‘Nieuwe Vleugel’ bij krijgt; het verliest slechts een ‘Nieuwste Vleugel’, die immers geheel in het teken moet gaan staan van de commerciële belangen van een autoconcern. Het lijkt me dat het Stedelijk met een sponsor die kennelijk een zó totalitaire greep op het museum wil doen, beter niets te maken kan hebben.
Ik ben het dan ook geheel eens met de verzuchting van Lucie Premsela (De Groene van 13 oktober) in haar reactie (Grrr) op het artikel van Ad Petersen. Waar is Cobra? En waar is de BBK, die in het verleden zoveel actie heeft gevoerd in de Nieuwe Vleugel?
Het is een zeer fundamentele kwestie. Blijft de kunst vrij en autonoom geëxposeerd worden in een museale omgeving die de gemeenschap toebehoort, of gaat een deel van die kunst dienen om een autoconcern een aureool van moderniteit en verantwoorde vormgeving te verschaffen, waarbij de revenuen voornamelijk de aandeelhouders ten goede moeten komen? Sandberg zou zich bij dat laatste in zijn graf omdraaien.