Hoe zien onze kusten en het rivierengebied er over dertig jaar uit? Hoe gaan onze steden om met de nieuwe relatie met het water? De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, buien worden heviger, droogtes langduriger, zoet water schaarser. Als land van water staan we voor de grote opgave om antwoorden te vinden op de grote opgaven die deze veranderingen meebrengen.

Met het innovatieve programma Ruimte voor de Rivieren en het zeer ambitieuze Deltaprogramma zijn we de goede weg ingeslagen. Maar de komende jaren moet blijken hoe we onze waterveiligheid in praktijk vormgeven? Doen we het met sobere kades, stenen dijken, praktische oplossingen? Of grijpen we deze kans aan om onszelf uit te dagen, te vernieuwen en de wereld te laten zien waar wij als waterland toe in staat zijn? Te werken aan de iconen van de toekomst. Zoals een nieuwe duurzame Afsluitdijk, een doorbraakvrije Superdijk bij Wageningen en holle dijken om in te wonen, werken en winkelen. In de derde editie van Vinex Voorbijpresenteren ontwerpers en water- en dijkdeskundigen inspirerende ideeën voor de toekomst.

Met onder andere:

  • Steven Delva (DELVA Landscape Architects) vertelt over de ontwerpstudie Rijkere Dijken en de zoektocht naar een nieuwe iconische waarde van de Hollandse dijk.

  • Pepijn Godefroy (landschapsarchitect LA4Sale) werkt op Texel aan de omslag naar een natuurlijke manier van waterveiligheid. Geen ouderwetse dijkverzwaring, maar strand aan de waddenkant van het eiland, om het water tegen te houden.

  • Frans Klijn (Deltares) legt uit wat de technische innovaties van de nabije toekomst zijn, hoe wij als Nederland de wereld nog altijd verrassen met onze waterwerken en wat de kansen en obstakels zijn bij nieuw, multifunctioneel gebruik van dijken.

  • Yttje Feddes (Feddes|Olthof Landschapsarchitecten) en architect Paul de Ruiter presenteren hun ontwerp voor de nieuwe Afsluitdijk. Een ingenieuze combinatie van waterveiligheid, duurzaamheid en aethetiek, die van de Afsluitdijk een icoon van de 21e eeuw zal maken.

Vinex Voorbij is een serie van vijf programma’s in januari, maart, mei, september en november naar aanleiding van een artikelenreeks van Floor Milikowski in De Groene. Daarin blikt Milikowski terug op 25 jaar Vinex en kijkt ze vooruit naar de grote ruimtelijke opgaven waar ons land voor gesteld staat. In gesprek met denkers, ontwerpers en bestuurders zoekt zij naar een antwoord op de vraag: hoe geven we de toekomst van Nederland vorm?

Lees hier de reeds gepubliceerde verhalen van Floor Milikowski over Vinex-wijken. Lees ook haar serie over ‘Het nieuwe gezicht van Nederland’. In De Groene van deze week, die vandaag online verschijnt en morgen in de winkel ligt, verschijnt van haar hand het artikel Klotsende golven tegen de superdijk, over het stijgende water als inspiratie voor een vernieuwd Nederland. ‘Als we echt vernieuwend willen zijn, moeten we keuzes maken.’


Beeld: Martin van Duijn / Flickr