Bolkestein zal het niet kwaad bedoeld hebben. Dat moest er nog bijkomen ook! Het is ongetwijfeld waar dat Nederland enigszins in ruimteproblemen zit. Dan hoort een humanitaire en steenrijke natie die ruimte te scheppen en niet de oplossing te zoeken in maatregelen die primair beogen die arme sodemieters buiten onze grenzen te houden.
De ironie van de affaire is dat Bolkestein zichzelf slechter heeft afgeschilderd dan hij is. Hij heeft, zo leert tekstanalyse, gesproken over vluchtelingen uit ‘hoofdzakelijk’ ex-Joegoslavie en wenst niet-Europese asielzoekers ‘ruimhartig’ te bejegenen. Dat zijn wel degelijk amendementen op de strijdkreet ‘Europa voor de Europeanen’, amendementen die echter slechts onder de elektronenmicroscoop zichtbaar worden en dus in de commotie geen rol spelen. Elke politicus (behalve Bolkestein) had kunnen weten dat zo'n ‘zespuntenplan’, met zijn twijfelachtige eurocentrische lading, onmiddellijk zou worden vertaald in termen van blank en zwart, want het is nu eenmaal Europa waar de blanken en Afrika waar de zwarten wonen.
Wat is er met het taxatievermogen van de VVD-leider aan de hand? Hij had toch met zijn klompen kunnen aanvoelen dat zijn voorstellen slecht tot zeer slecht zouden vallen? Ook bij zijn eigen fractie, al was het alleen al omdat hij zo onhandig is geweest zijn bedenksels achter hun rug om in de publiciteit te brengen.
Bolkestein is van diverse zijden electoraal opportunisme verweten. Mocht het inderdaad de bedoeling zijn geweest over de rug van Somalische schlemielen op meer, nog meer kamerzetels te azen, kan zijn VVD inderdaad beter zo snel mogelijk met de Centrumdemocraten fuseren. De VVD-leider ontkent. ‘Als er geen verkiezingen waren geweest had ik precies hetzelfde gezegd.’
Inderdaad, het probleem met Bolkestein is dat hij altijd zegt wat hem voor de mond komt, een op het Binnenhof atypisch gedrag dat hem al eerder in moeilijkheden heeft gebracht. Soms omdat slechte verstaanders (zie de vaak kortzichtige kritiek op Bolkesteins rol in het zogenaamde ‘minderhedendebat’) nu eenmaal geen ingewikkelde waarheden aan het verstand zijn te brengen. En zelfs in dit geval, de voorgestelde oplossing van het vluchtelingenprobleem, heeft Bolkestein niet op alle zes punten ongelijk. Over de amateuristische, zo niet olifanteske argumentatie en presentatie kan men echter slechts het hoofd schudden. Interessante man, Frits Bolkestein, met een niet onscherp verstand, maar een politicus is hij niet.