Afgelopen week maakte Poetry International bekend dat Nederland vanaf begin volgende eeuw zal beschikken over een heuse Dichter des Vaderlands. Deze ‘poet laureate’ zal bij officiële plechtigheden verzen declameren. Bedoeling is dat de poëet democratisch wordt gekozen: in kranten en tijdschriften verschijnen door lezers in te vullen en op te sturen stembiljetten. Omdat de oproep ook geplaatst zal worden in het Reformatorisch Dagblad, staat bij voorbaat vast wie winnen gaat. Er zijn van Nel Benschop drie miljoen bundels in omloop. Bovendien mag ze zich verheugen in de warme sympathie van het koningshuis. ‘Toen Juliana en Bernhard vijftig jaar getrouwd waren, is er een gedenkboek verschenen waarin een gedicht van mij is opgenomen. En achterin de kerk van Gouda hangt een deel van dat gedicht op een houten bord. Bij dat bord ben ik aan Juliana voorgesteld.’ Alleen de troonsopvolging van Willem-Alexander zou haar wat moeite kosten. ‘Het lijkt me niet de ideale figuur. Ik zou de tweede zoon beter vinden. Dat zou dus een kritisch gedicht worden.’ Volgens Poetry zijn ook Rutger Kopland, Toon Hermans, Kees Stip en Gerrit Komrij in de race. Benschop wuift ze weg. ‘Rutger Kopland is wel goed maar hij spreekt niet tot alle harten van het volk. Toon Hermans is een aardige man, maar zijn gedichten zijn gewoon niet goed genoeg. Kees Stip is over z'n hoogtepunt heen. Gerrit Komrij? Die zelfingenomen kwast heeft geen schijn van kans.’