De politieke elite in Nederland is in verwarring! Sinds de Fortuyn revolte en opkomst van de SP kent het politieke landschap een sterke populistische stroming die zich af- zet tegen de heersende consensus en elite. Een stroming die sterk rust op de persoonlijkheid van een politiek leider of deze nu Fortuyn, Marijnissen, Verdonk of Wilders heet. Wat echt nieuw is dat de populistische stroming een serieuze machtsfactor is geworden…

In zijn boek ‘Het volk bestaat niet’ analyseert socioloog en publicist Dick Pels de opkomst van populistische stromingen en stelt vast dat Nederland laat is met deze ontwikkeling. Pels stelt dat de poltieke elite lijkt terug te schrikken voor noodzakelijk elitair gedrag om ‘het volk’ niet tegen de haren in te strijken. Ook heeft de politieke elite moeite met de ‘mannetjesmakerij’ die wordt geassocieerd met het populisme. Hij formuleert als antwoord op deze ontwikkeling de ‘personendemocratie’ waarin hij de nadruk legt op de wisselwerking tussen ‘volk’ en ‘elite’ en interessant genoeg ook lijkt te pleiten voor meer ‘mannetjesmakerij’.

Dick Pels wordt over zijn nieuwe boek indringend aan de tand gevoeld, onder meer door de aanwezigheid van Paul Frissen , hoogleraar Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij deelt de mening van Pels dat elites noodzakelijk zijn en pleit voor een aristocratische politiek. Als derde gast zal aanwezig zijn Kay van der Linde , Nederlands meest bekende mannetjesmaker en campagneleider van Pim Fortuyn bij Leefbaar Nederland.

Moderator van deze avond is Ronald Dekker. Na afloop draait Clublepop muziek met een elitair tintje waardoor iedereen zich een echte aristocraat kan voelen!

woensdag 19 oktober 2011 | 20u | entree € 5 euro

Studenten, RdamPas en 65+ Pas gratis