Al bij het jongste VVD-congres werd het duidelijk: de WAO wordt een centraal thema in de verkiezingscampagnes. Hans Dijkstal richt zijn pijlen niet op Leefbaar Nederland maar op het kwakkelende WAO-beleid van de Partij van de Arbeid. Met zijn kruistocht, ook nu weer na de doorrekening van het concept akkoord van de Ser, weet Dijkstal bij de sociaal-democraten een gevoelige snaar te raken. De WAO is en blijft voor Kok en Melkert een open wond. Met in het verkiezingsprogramma slechts een verwijzing naar het te verwachten Ser-advies hoopte de PvdA de discussie tot na de verkiezingen te kunnen uitstellen. Vergeefs, blijkt nu. Staatssecretaris Hoogervorst (VVD), die de laatste jaren onmachtig was iets aan het hoge aantal WAO’ers te doen, wordt door Dijkstal neergezet als slachtoffer van de denderende dominantie van de PvdA.

In de huidige politieke noodweersituatie tekent zich een aardige herschikking af waarbij misschien wel de contouren van een nieuw kabinet geschetst worden. D66, dat het sowieso nooit zo op polderoplossingen van sociale partners heeft, verwerpt samen met de VVD het Ser-conceptakkoord. Het kabinet zou na het jarenlange ge-emmer nu zelf met een daadkrachtige oplossing moeten komen. CDA, PvdA en GroenLinks willen nog even wachten totdat half maart het definitieve voorstel er is.

Hans Dijkstal verbaast zich erover dat het CDA niet zijn kant kiest. In het verkiezingsprogramma van die partij staat immers dat liefst één miljard bezuinigd moet worden op de WAO, en het CPB laat juist zien dat het Ser-plan vooral éxtra kosten met zich meebrengt. Daar komt nog bij dat de VVD het met het CDA van De Hoop Scheffer in de voorbije jaren altijd goed eens kon worden over de arbeidsongeschiktheid. Voormalig vice-fractievoorzitter van het CDA Ank Bijleveld en VVD-woordvoerder Geert Wilders verwezen de laatste jaren bij tijd en wijle naar de overeenstemming die regeringspartij CDA en oppositiepartij VVD vlak voor het roemruchte bami-akkoord in 1993 bereikten. Pas nadat die alternatieve overeenkomst er was, lukte het de coalitie om bij minister De Vries thuis (Sociale Zaken) boven een maaltijd van de afhaalchinees tot overeenstemming te komen.

Ank Bijleveld is nu burgemeester van de nieuwe gemeente Hof van Twente en het CDA van Jaap de Hoop Scheffer is het CDA van Jan Peter Balkenende geworden. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat Dijkstal met de christen-democraten tot een verbond tegen de PvdA kan komen. Met de crisis van afgelopen week is de mogelijkheid van regeringssamenwerking tussen CDA en PvdA iets dichterbij gekomen.