Caïro – In Egypte lijkt een groot deel van de bevolking geen vertrouwen meer te hebben in het beleid van Mohamed Morsi. De Moslimbroeder die president werd heeft wat hen betreft genoeg tijd gehad en er te weinig mee gedaan.

Directe aanleiding voor de escalatie van het protest was een door de president uitgevaardigde grondwettelijke declaratie die hem absolute macht zou geven, naar eigen zeggen om de revolutie te beschermen. De aankondiging kwam een dag nadat de president een glorieuze rol had gespeeld in het beëindigen van het Israëlische geweld in de Palestijnse Gazastrook. Hij overschatte echter zijn krediet.

De oppositie riep meteen op tot massaal protest. De volgende dag liep Mohamed El-Baradei arm in arm met voormalig presidentskandidaten Amr Mousa en Hamdeen Sabbahi in een grote protestmars richting het Tahrirplein, een teken van de eenheid onder de oppositie.

Maar die eensgezindheid zou wel eens koren op de molen van de Moslimbroederschap kunnen zijn. Want niet alleen de liberale en progressieve oppositie roept op tot protest, ook de Broederschap hatende supporters van het oude regime (feloel in de volksmond) doen dat. Daarmee krijgt de claim van de Broederschap dat zij uit naam van de revolutie spreekt de schijn van geloofwaardigheid.

Maar het is de vraag of dit beeld overeind te houden is. De beweging graaft zich in en rekent op de steun van haar eigen leden en de nog conservatievere salafisten. Niet-leden die tijdens de presidentsverkiezingen toch op Morsi hebben gestemd lijken te zijn afgehaakt. De rest bestaat wat de Broeders betreft uit contrarevolutionairen die uit zijn op ontwrichting van de samenleving. Dergelijke uitingen lijken verdacht veel op wat de aanhangers van toenmalig president Mubarak zeiden in de aanloop naar de revolutie twee jaar geleden.

Rondom het Tahrirplein zijn honderden jongeren intussen al dagenlang in gevecht met de veiligheidstroepen van de staat. Dezelfde veiligheidstroepen die twee jaar geleden nog druk bezig waren met de repressie van de Broederschap worden nu door henzelf gebruikt om de oppositie de kop in te drukken. Om de protesten te sussen worden er grote betonnen muren gebouwd op de toegangswegen naar het plein, precies zoals de militaire interim-regering een jaar geleden deed.

Daarmee is Egypte politiek gezien in een patstelling terechtgekomen. De oppositie eist dat de declaratie wordt geannuleerd en roept in sommige gevallen zelfs om het vertrek van Morsi. De Broederschap lijkt daarentegen niet van plan zomaar op te geven en een pijnlijk politiek verlies te accepteren. Beide kanten roepen hun achterban op om de straat op te gaan. Het belooft een hete winter te worden in Egypte.