Londen - Begin dit jaar wilde de Oost-Londense deelgemeente Tower Hamlets aan beide zijden van Brick Lane 26 meter hoge poorten in de vorm van een hijab neerzetten. Al snel klonk er protest, onder leiding van buurtbewoonster en kunstenaar Tracey Emin. Afgezien van de kosten (1,8 miljoen pond) passen de hijab gates meer in de straten van Riyad dan op een symbolische plaats van multicultureel Londen, een plek waar door de jaren niet alleen Bengalen zijn gearriveerd, maar ook talloze andere immigranten, van Hugenoten tot Chinezen. Het plan belandde snel weer in een bureaulade. Maar voor hoe lang? Immers, de omstreden bedenker ervan, gemeenteraadsvoorzitter Lutfur Rahman, is vorige week gekozen tot burgemeester van Tower Hamlets.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Rahman kandidaat zou staan voor de Labour Partij, waar hij al jaren bestuursfuncties voor bekleedt. Dat veranderde een half jaar geleden toen Channel 4 de documentaire British Islamic Republic uitzond. Onderzoeksjournalist Andrew Gilligan toonde daarin aan dat de door de Saoedi’s gesteunde groepering Islamic Forum of Europe (IFE) de macht heeft over de East London Mosque. De moskee in Whitechapel portretteert zichzelf als open en tolerant maar dat strookt niet met de ambities van de IFE om te komen tot een islamitische staat.
Deze groepering probeert ook politieke invloed uit te oefenen. In 2005 zat IFE achter de verkiezing van Labour-rebel George Galloway tot Kamerlid voor het naburige kiesdistrict Bethnal Green & Bow en nu dient Rahman als stroman. Dat was voor Labour de reden om hem tot driemaal toe van de kandidatenlijst voor de burgemeestersverkiezing te halen. De nummer twee op de lijst, de ervaren John Biggs, werd gepasseerd omdat hij blank was, waarna de partij uitkwam bij Helal Abbas. Dat was geen gelukkige keuze. In 2003 had het blad Private Eye Abbas uitgeroepen tot ‘Brass-necked Councillor of the Year’, omdat hij toelagen voor raadsleden met de helft had verhoogd. Later maakte hij gebruik van stemmen van overleden kiezers bij een poging om een zetel te verwerven in het bestuur van een woningcorporatie.
Tijdens de Tower Hamlets-verkiezing maakte Abbas geen schijn van kans. Bengaalse buurtkranten schreven dat hij een racist was, en een vrouwenmishandelaar. Rahman kreeg steun van de BBC, die als reactie op Gilligans uitzending de documentaire Middle Eastenders uitzond, een lofzang op genoemde moskee. Tevens kreeg Rahman steun van Ken Livingstone, de voormalige burgemeester van Londen. Uiteindelijk verwierf Rahman de helft van de stemmen, bij een opkomst van 26 procent. Voor Labour was het een pijnlijke episode. Waar de partij in de jaren tachtig ter linkerzijde last had van de ‘loony left’, daar heeft ze nu te maken met infiltratie van de radicale islam.