Het houdt maar niet op. Thans spreekt domoor Nawijn.

«De criminele Marokkaanse jeugd

Die hier in Nederland nog steeds niet deugt

En zich maar niet houdt aan onze gedragslijn,

Gaat rechtstreeks terug naar Marokkanenland!»

Ach Nawijn, jurist, waar zit je verstand?

Een Marokkaan met een Nederlands paspoort

Is Nederlander. Al pleegt hij een lustmoord.

Hij is als jij en ik — en geen passant.

Dat moet je nu toch weten, Hildebrand.

Treurig is dit: Hildebrand weet het ook.

Maar hij kletst zijn achterban naar de mond.

Zo wordt politiek een practical joke.

Hoopgevend? Zeker! Het geeft een hoop stront!