Natuurlijk ben ik blij dat ik in een democratie woon, al is het een monarchale. Maar soms mis ik het schaamteloze gemanipuleer van de dictatuur. Afgelopen week demonstreerde de Servische oppositie tegen Milosevic. Op allerlei manieren probeerde het regime de opkomst te drukken. Rond Belgrado waren tijdrovende verkeerscontroles.

De onafhankelijke tv-zender b moest de live-uitzending staken vanwege een wonderbaarlijke stroomstoring. De kroon op het werk was echter de marathon van recente speelfilms die de staatszender Politika uitzond, met onder andere James Bond. Zo werd de meesterspion van Her Majesty het voertuig van de propaganda van een socialistische dictatuur.

De enige instelling in Nederland met Oost-Europese staatspropaganda-trekjes, is de rijksvoorlichtingsdienst. Die wil nog wel eens een interview verbieden omdat een lid van het koninklijk huis minder florissant wordt geportretteerd dan de rvd wenst.

Nadat Thom de Graaf de positie van de Oranjes ter discussie had gesteld en voorzichtig voorstelde om het staatshoofd uit de regering te zetten, had ik stilletjes gehoopt op meesterlijke manipulaties van de voorlichtingsdienst om het tij te keren. Dit is toch het moment voor de dienst om te laten zien wat hij waard is. Het is me danig tegengevallen. De rvd houdt zich stil. Er wordt geen enkele poging gedaan om het debat eens en voor altijd de kop in te drukken en het taboe te herstellen. Premier Kok heeft zelfs gezegd dat hij niet wakker ligt van een discussie over de monarchie. Misschien houdt de rvd zich gedeisd omdat er genoeg commentatoren zijn die voor de Oranjes in de bres springen. Misschien vertrouwt de dienst op het oude principe van de repressieve tolerantie. ´Laat ze debatteren, laat ze demonstreren. Het waait vanzelf over.ª Het is de allersaaiste, voor spraakmakers de allerfrustrerendste strategie, maar wel uitermate effectief. De staatssocialistische propagandamakers hebben dat nooit begrepen.

Stiekem hoop ik echter dat het ditmaal niet lukt en de rvd actie moet ondernemen. Ik zou graag zien wat de Nederlandse staatszenders zouden uitzenden om het volk van een debat over het koningshuis af te houden. Hoewel ik vrees dat dat hier niet werkt. Het dagelijkse tv-aanbod is immers een permanente aanmoediging de straat op te gaan. De rvd zal naar zwaardere middelen moeten grijpen. Ik stel het me zo voor: als de publieke opinie zich tegen het koningshuis keert, speelt de rvd haar troef uit. Juliana overlijdt. Dan smoort het debat over de monarchie en schaart het volk zich eensgezind achter de Oranjes. Later blijkt dat Juliana allang klinisch dood was, kort nadat zij aankondigde niet meer in de publiciteit te willen. De rvd heeft gewacht met het bekendmaken tot het goed uitkwam, zoals ook Chinese en Russische communistische leiders om politieke redenen in coma werden geconserveerd. Groots bedrog is mooier dan lauw gelamenteer.