Toen het rapport van de Commissie van Drie was behandeld - en Den Uyl door middel van een ontroerende rede de millitaire onderscheidingstekens van de mouw van Bernhard rukte - wist heel het land dat er recht was gedaan. Er waren roddels geweest, die waren onderzocht en bleken waar, wat er volgde was een rechtvaardige straf. Een paar maanden geleden was er gerommel en geroddel bij de politie. Er werd weer een commissie aangesteld die alles controleerde. De roddels bleken weer waar en wat gebeurt er: de juut, de officier, de burgemeester en de minister blijken fouten te hebben gemaakt, ‘maar blijken geen foute mensen’.
Protectie via eloquente vondsten die niet waar zijn. Als er ergens aantoonbare corruptie is, dan typeert dat de reacties van de betrokkenen. Zo ook in het geval van het smadelijke IRT-rapport. Agenten die elkaars boetes verscheuren. Hand-boven-het-hoofdhouderij. Maar ik zeg maar niets, want Hirsch Ballin is heel erg door zijn rug gegaan. Ministers en commissarissen blijken wel degelijk zeer foute mensen die op plekken zitten waar ze niet horen en waar ze te slap voor zijn.
En opeens zie je dan dat de politie heel erg zijn best gaat doen. Op de A-16 bijvoorbeeld gaan ze zogenaamde ‘drugsrunners’ arresteren. En ze pakten er wel 49. Allemaal Marokkanen! Goede vangst, jongens! Ja, ik zeg het maar even, want Hirsch Ballin is door zijn rug gegaan. Runners zijn de lame ducks in de drugsorganisatie. Het zijn jongens die zelf geen hasj of heroine verkopen (soms wel, natuurlijk), maar ze kennen adressen. Wat ze doen is niet gevaarlijk. Ze brengen geen mensenlevens in gevaar, zoals Nordholt. Ze liegen niet, zoals Vrakking, nee, ze brengen je naar een adres waar je hasj kan kopen.
Nu is iedereen, elke wetenschapper, elke politicus er wel van overtuigd dat hasj niet gevaarlijk is -zeker drie politici, waarvan ik er twee ken, gebruikten destijds regelmatig hasj (en ik geloof zelfs dat Ed. van Thijn daar ook bij was), maar het gebruik blijft strafbaar en dus kan de politie, om te laten zien hoe goed ze boeven kunnen vangen, in tijden van nood op die jongens azen. Met toestemming van Hirsch Ballin die helaas door zijn rug is gegaan.
Na het rapport tipte de smeris ‘s anderendaags de NOS om vast te laten leggen dat ze ook een inval gingen doen in een kas waar hennep werd verbouwd! Oei, dat is ook een niet geringe vangst, hoor. Plantjes! Uit alle analysen die geleerde heren maken over de opkomst van rechts, hoor je altijd dat 'men’ (het lagere volk, de meerderheid die uit domoren bestaat) geen vertrouwen meer heeft in de politiek. En keer op keer blijkt men gelijk te hebben. Waarom stuurt men Hirsch Ballin en Van Thijn en Nordholt en al die anderen niet gewoon weg?
Democratie schijnt het beste te zijn wat er is, maar de mensen zijn er te dom voor, schrijft Hermans ergens. Moet Nordholt blijven zitten omdat hij zo goed boeven kan vangen? Ja, de kreupelen, de lammen en de dak- en thuislozen vangt hij het eerst. Moet Van Thijn blijven zitten omdat gebleken is dat hij de verantwoordelijkheid niet aankan? Hirsch Ballin mogen we nu niet ontslaan omdat hij door zijn rug is gegaan en zieken mag je niet in de WW sturen. Zielig. Maar wat verlang ik in deze dagen naar Joop den Uyl.