Hitler

Uit de inhoudsopgave van nr. 50; ‘Zonder Hitler zou het nazi-regime waarschijnlijk erg onplezierig zijn geweest.’ Herlezen. Staat er wat er staat? Er staat wat er staat. Met Hitler was het een stuk plezieriger? Dat zal toch niet de bedoeling zijn. Gauw opzoeken wat Ian Kershaw zegt. Zonder Hitler zou het erg onplezierig zijn geweest, echter geen ongebreidelde SS-politiestaat en geen genocide. Wil iemand de eindredactie die de inhoudsopgave liet passeren op zijn donder geven? Kershaw moet trouwens ook op zijn donder hebben. Wie denkt dat hij Goldhagens boek af kon doen met een voetnoot is een akelige ijdeltuit. De eerste hoofdstukken van Hitlers gewillige beulen zijn ijzersterk. Overigens, als Kershaw zegt dat Hitler in de positie was om tot genocide te beslissen, zit hij dicht bij de redenering van Goldhagen.
Amsterdam, ONNO BOSMA