Hitler als de ideale schoonzoon. Wanneer zijn gezelschap ’s avonds aan de wijn gaat, houdt hij het bij de pepermuntthee of een alcoholvrij biertje, ‘speciaal voor hem gebrouwen.’ Aldus beweert de schrijver van een opmerkelijk portret van de dictator in De Groene van 22 april 1939. ‘Hitler intiem’ (pagina 2), heet het artikel, 'gebaseerd op informatie van iemand uit den engeren kring van den “Führer”’. Het stuk bevestigt het bekende beeld van deze Buckler-liefhebber avant la lettre als een onmogelijke puritein. Hitler leeft ongezond, verwaarloost zichzelf en is prikkelbaar. Om niet te dik te worden eet hij vooral noten en vruchten. Aan seks lijkt hij niet te doen. ‘Hij beschouwt den geslachtsdrift als een menschelijke zwakheid, en veracht de mannen die dezen drift niet meester kunnen worden.’ Desondanks verkeert hij graag in de omgeving van mooie vrouwen. Als ze maar geen hersens hebben. ‘Intelligente vrouwen kan hij niet uitstaan. Die vervelen hem.’

De man die zichzelf een Napoleon acht, heeft niet langer respect voor zijn strijdmakkers, hoe hooggeplaatst ook. ‘Göbbels en Göring imiteert hij beter dan welke cabaretier ook’, weet de auteur. Dat hoeft omgekeerd niemand te proberen. ‘Hij ergert zich over iedere caricatuur waarbij hij als huisschilder of kleinburger wordt voorgesteld. Tegen afbeeldingen als roover en oorlogsgod heeft hij geen bezwaar.’

Nog een aardig detail: als verklaring voor Hitlers agressieve buitenlandpolitiek voert de schrijver diens ingebeelde helderziendheid aan. De grote leider voorziet dat hij haast moet maken. Vandaar de snelle annexatie van Tsjecho-Slowakije, ‘in hoofdzaak een gevolg van het feit dat hij zichzelf nog slechts één of twee jaren te leven geeft.’

***

Bezoek het historisch archief van De Groene Amsterdammer en blader door de eerste 64 volledige jaargangen, van 1877 tot en met 1940. http://193.67.146.137/dga/