Politici die over kunst schamperen, budgetten die worden gekort, hoge bezoek- en verkoopcijfers die als kwaliteitscriteria gelden: geen twijfel aan, het kunstenveld verandert. We zien museumdirecteuren transformeren in managers, kunstenaars in media-sensaties en critici in reclamemakers. Steeds meer bepalen de principes van het vrije marktstelsel en de belangen die daarbij horen wat wij als kunst te zien krijgen en hoe hieraan betekenis wordt verleend. Is die ontwikkeling onstuitbaar? Staan wij erbij en kijken wij ernaar? Of zoeken wij naar een antwoord dat ook buiten de kunstwereld zelf zeggingskracht heeft?

Eind 2010 verschenen twee belangrijke boeken rond kunstkritiek. Anna Tilroe doet in het pamflet ‘De Ja-sprong, naar een nieuwe vitaliteit in de kunst’ voorstellen voor een nieuwe vitaliteit in kunst en kunstkritiek. De basis voor het pamflet is een analyse van de huidige dominantie van de kunstmarkt en de veranderende machtsverhoudingen die daarmee gepaard gaan.

Naar aanleiding van deze publicaties organiseerden BAM en VTi een workshop met Anna Tilroe rond die nood aan een nieuwe vitaliteit in de kunst en de kunstkritiek. De essays van deelnemers werden gepubliceerd in een cahier ‘Over de nood aan een nieuwe vitaliteit in de kunstkritiek’, uitgegeven voor BAM, deBuren en VTi. Dit cahier wordt gratis verspreid via ‹H›ART (nr. 80, 21 april 2011) en rekto:verso (mei 2011) en via de initiatiefnemers.

Aansluitend organiseren BAM, deBuren en VTi een debat met Anna Tilroe op 3 mei van 19u00 tot 21u00 in WIELS met als titel 'Hoe nu? Over de dominantie van de markt in het kunstenveld. Over de nood aan een nieuwe vitaliteit in de kunstkritiek’.

Debatten
dinsdag 3 mei 2011 - 19:00 - 21:00 uur

Voor meer info:
Wiels | Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel
Gratis, reserveren aanbevolen: info@deburen.eu, +32 (0)2 212 19 30
http://deburen.eu/