Heiligen zijn de reclamezuilen van de kerk.
Over de selectiecriteria en de sollicitatieprocedure voor het heiligdom bestaat nogal veel onduidelijkheid. Volgens het Katholieke Documentatie Centrum te Nijmegen gaat aan de heiligverklaring eerst de zaligverklaring vooraf, en wordt die ‘gevolgd door een proces waarin onder meer - tegen de argumenten van de zogenaamde advocaat van de duivel - de echtheid bewezen moet worden van tenminste drie wonderen, die na de aanroeping van de heilig te verklaren persoon en op diens of haar voorspraak bij God gebeurd zijn’. Maar lang niet altijd worden die wonderen genoemd, en ook over de langdurige procedure die volgt op een voordracht bestaat weinig duidelijkheid.
Opvallend aan het beleid van Johannes Paulus(II is dat hij niet telkens weer vrome nonnen verkiest, maar ook wel eens een man. De paus schijnt tevens immer ijverig op zoek naar een heilig echtpaar. Vooral regionale vromen doen het goed. Zij blijken in de twintigste eeuw de beste exempelen. Zo vormt in Zaïre de plaatselijke zalige Anwarita een uithangbord bij uitstek voor de katholieke leer en is het in Zuid-Korea niet alleen Jezus maar ook de plaatselijke heilige die het volk de kerk in trekt.
Maar soms gaat het bijna fout. Zo leverde de zaligverklaring van Josémaria Escrivá de Balaquer de kerk weinig goede publiciteit op. Deze oprichter van Opus Dei zou zijn zaligverklaring hebben aangekocht, gelijk Michael Corleone die in de derde Godfather-film de pauselijke zegen koopt.
Pijnlijk was de zaligverklaring van Aloizije Stepinac. In de Tweede Wereldoorlog keek deze bisschop van Zagreb volgens de Serviërs instemmend toe hoe nazi’s joden en orthodoxe Serven uitmoordden. Volgens Kroaten beschermde hij hen juist actief tegen de vervolgingen. Met zijn zaligverklaring is hij definitief de nationale held van Kroatië. Terwijl de orthodoxe Serviërs zich andermaal geprovoceerd voelen door ‘de rooms-katholieke samenzwering’.
Ook van grote koppigheid is de recente heiligverklaring van Edith Stein. De Poolse jodin vluchtte in 1938 naar Nederland om zich in een Limburgs karmelietessenklooster voor de jodenvervolgingen te verschuilen. Tevergeefs. Ze werd afgevoerd en in 1942 vergast in Auschwitz. Ondanks protest uit joodse kring zette de paus door. Voortaan zal op 9 augustus de sterfdag van Stein en daarmee ook de jodenvervolging worden herdacht. De meest heilige jood is dus een katholieke jood.
Inmiddels wordt door Belgische katholieken driftig gelobbyd voor nóg een politieke benoeming. Koning Boudewijn van België, nauw verbonden met Opus Dei, werd na zijn dood al enkele malen nadrukkelijk geprezen door de paus. Koning Boudewijn, hij is hét symbool van de Belgische eenheid, ook zijn vrouw zou sterk verbonden zijn aan Opus Dei. Nog even wachten en Johannes Paulus(II heeft zijn echtpaar.