Op 9 juni vinden de vervroegde verkiezingen plaats. Er wordt dus driftig met partijpolitieke meningen gegooid. De verkiezingsretoriek zal ons om de oren waaien. Maar hoe staat Nederland er echt voor? De meest gerenommeerde wetenschappers en experts van Nederland komen vandaag bij elkaar, mét feitenmateriaal. Tijdens het dagprogramma ontmoeten zij de beste journalisten van Nederland. De Staat van Nederland wordt doorgelicht met kennis van zaken, als tegenwicht voor de politieke retoriek.

Het avondprogramma is voor iedereen toegankelijk. De hoogtepunten uit het dagprogramma worden herhaald en het publiek krijgt gelegenheid vragen te stellen. Het Expertisecentrum Journalistiek en de Stadsschouwburg organiseren vlak voor de verkiezingen deze dag en avond als bijdrage aan een genuanceerder politiek debat.

meer info