Ik doel op de hoerenloper die in de aflevering van Gegrepen in De Groene van 22 mei 1996 aan het woord kwam. Dat dit soort opvattingen nu eenmaal bestaan, is een gegeven, maar bestrijd ze liever of negeer ze anders.
Ubbergen, BERT GEURINK