In Catalonië bestaat echter grote weerstand tegen de economische integratie. Het Catalaanse product heeft een veel lagere marktwaarde dan het Nederlandse, en in tegenstelling tot de import uit Nederland zit aan de Catalaanse export geen directe kapitaaloverdracht vast (in het geval van de broers De Boer was dat 39 miljoen). Hoewel de gebruiksintensiteit van het Catalaanse product hoger is dan die van het Nederlandse, is de economische levensduur langer, waardoor de vervangingstijd hoger ligt. Daarnaast vormt voetbal een economische kernsector, en prostitutie niet. De integratie van de Europese arbeidsmarkt wordt door veel Catalanen dan ook als negatief beschouwd, omdat afbreuk wordt gedaan aan de herkenbaarheid van het nationale product. Afgelopen week wierp Jordi Pujol, premier van Catalonië, zich op als spreekbuis van de Catalaanse gevoelens. Hij vroeg Louis van Gaal, onder wiens leiding de import van Nederlandse werkers plaatsvindt, om een vrijwillige, eenzijdige export restraint. Van Gaal, die zich vereerd toonde zijn mening te mogen geven, verklaarde dat alleen hijzelf daarover zou beslissen. Hij weet zich gesteund door Europese regelgeving, die bescherming van de nationale markt verbiedt. Van Gaal verzuimde erop te wijzen dat het voor Catalonië nadelig is om te pogen in beide sectoren te blijven concurreren met Nederland. Gegeven de Nederlandse import van voetballers is specialisatie in het exporteren van prostituees gunstig voor de Catalaanse economie, ongeacht of zij een beter product afleveren dan Nederlandse vrouwen van lichte zeden. Dit houdt echter het gevaar in dat Catalonië vervalt tot de semi-periferie in de geïntegreerde Europese economie. Nederland zou hierom het verzoek om exportresricties kunnen overwegen. Premier Wim Kok heeft nog niet gereageerd.