Voor zijn eerste televisie-interview brak Hollande met de traditie dat een Franse president zijn ondervragers op het Elysée ontbiedt. In plaats daarvan was hij het die de gang naar de tv-studio maakte. Een van de eerste maatregelen die hij trof was de verlaging van zijn eigen salaris en dat van zijn ministers. Ook voerde hij een ‘Hollandenorm’ in: bestuurs­voorzitters van (semi-)overheidsbedrijven mogen niet meer verdienen dan twintig keer het laagste salaris binnen de onderneming.

Exemplarisch wil Hollande zijn, maar lang niet iedereen is gecharmeerd van de ‘ostentatieve eenvoud’ waarin de nieuwe president zich wentelt. De term werd gemunt door de knorrige historicus Max Gallo en werd onmiddellijk overgenomen door de baronnen van de rechtse ump. ‘Ons maakt het weinig uit of hij de trein neemt of de bus’, zei oud-premier François Fillon afgelopen weekend op een verkiezings­bijeenkomst. ‘Als voor iedereen maar duidelijk is dat het een pr-stunt is.’ Gallo ergerde zich niet zozeer aan Hollande’s stijl als wel aan het gebrek eraan. ‘Het illustreert in eerste plaats de voortzetting van een obsessioneel antisarkozysme’, zo zei hij tijdens een uitzending van radiozender France Culture. Volgens Gallo – en daarin staat hij niet alleen – bestaat Hollande’s stijl eruit dat hij consequent het omgekeerde doet van wat de impopulaire Sarkozy eerder deed of gedaan zou kunnen hebben.

Voor het staatsieportret dat in alle 35.000 gemeentehuizen in Frankrijk komt te hangen kon Hollande zijn ‘normaliteit’ nog even ongehinderd uitleven. Sarkozy koos destijds voor Philippe Warin, een glamourfotograaf die onder anderen de deelnemers van de televisieshow Star Academy portretteerde. Hollande opteerde voor Raymond Depardon, een fotograaf en documentairemaker die faam verwierf met zijn observaties van het gewone leven. Volgens André Gunthert is het resultaat een ode aan de amateurfoto, vooral dankzij het vierkante formaat. ‘Je denkt direct aan Polaroïd of aan Instagram’, zo stelde de onderzoeker visuele geschiedenis in dagblad Le Monde. De foto werd geschoten in de tuinen van het Elysée. ‘Iedereen zou hem genomen kunnen hebben. Het is een excellente keuze voor een president die zich als “normaal” tracht voor te doen.’


Beeld: Raymond Depardon / La Documentation Française