Bij hoge uitzondering hebben wij besloten de tekst over Patty Harpenau te verwijderen. Het verhaal over Harpenau verscheen in een zomerspecial over roddel en achterklap en was zelf een ironische proeve daarvan. Buiten de context van die special was de tekst nooit in De Groene Amsterdammer gepubliceerd.