Dit is één van de punten waarop minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars bakzeil halen nadat zeventig procent van de huisartsen, bij monde van de actiegroep Het Roer Moet Om, had gedreigd het zorgakkoord op te blazen.

De artsen eisten onder meer om uitgezonderd te worden van de Mededingingswet. De toezichthouder ACM deelde immers bij elke vorm van onderlinge samenwerking of collectieve contractonderhandelingen torenhoge boetes uit.
Zo konden de dokters bij hun jaarlijkse nieuwe contracten met zorgverzekeraars niets anders dan tekenen bij het kruisje. Daarnaast hadden de verzekeraars via het laatste contract ook verregaande invloed gekregen op medische beslissingen, zoals de keuze voor het type medicijn.

Dat wordt nu teruggedraaid. Er komt vanaf 2016 een onafhankelijke geschillencommissie die kan bemiddelen bij contractuele conflicten tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Daarnaast komen er meerjarige contracten die moeten leiden tot meer zekerheid voor de arts en de patiënt. Ook worden de contracten op delen geüniformeerd zodat artsen niet meer per zorgverzekeraar op een andere manier hoeven te declareren.
Daarmee wordt ook voldaan aan de eis van de huisartsen om de administratieve lasten te beperken.

Alleen bij de discussie rond de Mededingingswet hebben de artsen water bij de wijn moeten doen. Ze worden niet uitgezonderd van de wet, maar de ACM gaat onderlinge samenwerking tussen huisartsen wél gedogen. Zolang de patiënt en de verzekerde niet worden benadeeld op het gebied van kwaliteit en kosten zal de toezichthouder niet ingrijpen.

Lees hier hoe Het Roer Moet Om (of via Blendle) deze significante koerswijziging in de zorg wist af te dwingen.