Huisarts Jacques de Milliano moest in het najaar van 2014 het door verzekeraar Achmea toegestuurde contract een paar keer goed doorlezen voordat hij het begreep: de zorgverzekeraar kreeg hiermee invloed op zijn medisch handelen. Huisartsen werden financieel gedwongen medicijnen van het goedkopere soort voor te schrijven. Of die goed waren voor de patiënt deed er niet toe. Bovendien zou de bureaucratie nog eens extra toenemen.

De Milliano en collega-huisartsen in de regio Haarlem merkten dat er in eerste instantie geen enkele ruimte was om over het voorstel van Achmea te onderhandelen. Ze moesten tekenen bij het kruisje. ‘Er bestaat geen enkele tegenkracht’, concludeerde De Milliano. ‘De verzekeraars hebben alle macht in handen.’ Sinds de privatisering in de zorg zijn huisartsen concurrerende ondernemers en vallen ze onder de Mededingingswet. Op collectieve acties bij contractonderhandelingen staan miljoenenboetes. De huisartsen hebben daardoor niemand die het voor hen opneemt.

De Haarlems artsen begonnen via WhatsApp met elkaar te overleggen. Het groepje vormde de kiem van wat inmiddels een massaal protest van duizenden huisartsen is geworden – zo blijkt uit de reconstructie die deze week in De Groene Amsterdammer verschijnt.

In een manifest eist een ruime meerderheid van de Nederlandse huisartsen nu dat marktwerking en concurrentie in de eerstelijnsgezondheidszorg moeten worden afgeschaft en dat de artsen in onderhandelingen met verzekeraars een gelijkwaardige positie kunnen innemen. En bovendien moet de bureaucratie worden ingeperkt.

Wordt aan deze eisen niet voor 1 oktober voldaan, dan weigeren de huisartsen in de toekomst taken van ziekenhuizen over te nemen. Daarmee ontstaat een groot politiek probleem voor minister Schippers, want het is een van haar belangrijkste opdrachten om via substitutie van zorg de kosten te drukken.

Volgens bronnen dicht bij de besprekingen zijn zorgverzekeraars, de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) en het ministerie van Volksgezondheid deze zomer in beweging gekomen. De kans is groot dat de marktwerking in de huisartsenzorg haar langste tijd heeft gehad.

Zo erkende Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, afgelopen weekend in NRC Handelsblad dat de dreiging van hoge boetes heeft gezorgd voor angst onder huisartsen, die ‘initiatieven en innovatie verstikt’.

Zie het hele artikel: Artsen met Grenzen