Uit verkennend onderzoek van De Groene Amsterdammer wordt duidelijk dat ook in Amsterdam de woningprijzen substantieel stijgen als gevolg van vakantieverhuur via Airbnb en vergelijkbare platforms. ‘De mogelijkheid om via Airbnb bij te verdienen, wordt verdisconteerd in de verkoopwaarde van een woning. Dat is een vanzelfsprekend gegeven’, aldus Peter van Gool, hoogleraar vastgoedeconomie aan de UvA. Een zelfde analyse geeft Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland. ‘Als je geld kunt verdienen met een eigen woning, wordt je woning per saldo goedkoper en dus waardevoller. Zo simpel is het.’ Wouter Winkel van vastgoedadviseur NL Real Estate berekent dat investeren in een woning die wordt verhuurd via Airbnb een rendement oplevert van acht procent en zo een grote beleggingswaarde krijgt. ‘En dat levert een waardevermeerdering op.’ In alle bovengenoemde gevallen is uitgegaan van legale verhuur, dus maximaal zestig dagen per jaar, zoals in Amsterdam is toegestaan.

Uit onderzoek van De Groene Amsterdammer blijkt ook dat 2,72 procent van de totale Amsterdamse woningvoorraad in bepaalde periodes wordt aangeboden als vakantiewoning. Een aanzienlijk hoger percentage dan in steden als Londen, New York of Berlijn. Binnen de ringweg A10 is het percentage met 3,65 nog hoger. Ondanks lokale regelgeving, die het verbiedt om woningen meer dan zestig dagen per jaar te verhuren, worden enkele duizenden woningen het hele jaar door verhuurd en op die manier uitgebaat als illegaal hotel. Bovendien worden op deze manier duizenden woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Onderzoek in New York wees uit dat huurprijzen in Williamsburg en Greenpoint tussen de 1,2 en 2,3 procent zijn gestegen als gevolg van het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad. Airbnb weigert vooralsnog mee te werken aan het tegengaan van illegale verhuur. Ook weigert het data van illegale verhuurders te delen met de gemeente.

In maart diende de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad een motie in om het prijsopdrijvend effect van vakantieverhuur te laten onderzoeken. De motie werd verworpen.

Vandaag vergadert de Amsterdamse raadscommissie Wonen en Bouwen over de effecten van de massale verhuur van Amsterdamse woningen aan toeristen. Volgende week volgt een plenaire raadsvergadering, over hetzelfde onderwerp.

Lees: ‘Een luchtbedje met ontbijt’ of koop op Blendle.