Natuurlijk is het huwelijk tussen een vrouw en een man alleen nuttig voor de rechten van kinderen en verder nergens voor. Het is echter zo dat er meer rechten aan vastzitten die je als samenwonenden niet hebt, ook niet als je naar de notaris gaat. Vorige week Ias ik de mening van professor Van Mourik over het homohuwelijk. Hij vindt het onzin omdat je bij de notaris via een contract vrijwel dezelfde rechten kunt krijgen. In dat ‘vrijwel’ zit nou juist het verschil.
De heer Van Mourik deelde mede dat hij - indien het homohuwelijk er komt - gaat scheiden in Nederland en dan gaat hertrouwen in DuitsIand, waar het huwelijk tussen vrouw en man tenminste nog inhoud heeft. Hij schijnt gezegd te hebben: ik ga scheiden en dan ga ik hertrouwen. Dat werkte op mijn fantasie, omdat hij dat kennelijk in zijn eentje doet. Ik heb eens even geïnformeerd en welingeIichte kringen hebben me verteld dat mevrouw Van Mourik zich stiI houdt omdat ze meegaat tot en met de scheiding maar als hij dan in Duitsland gaat hertrouwen en haar opnieuw ten huwelijk moet vragen, dan is haar antwoord nog geheel niet zeker en dan zal zij een aantal forse voorwaarden stelIen.
Goed zo, mevrouw Van Mourik! Dit is uw kans om uw zaken en uw financiën goed te regelen of om een einde te maken aan een oud huwelijk en weer eens iets leuks te gaan doen. Neem geen genoegen met vrijwel hetzelfde, nee: meer, meer, meer…