Natuurlijk is het huwelijk een verouderd instituut dat best mag verdwijnen. Maar tot het zover is, moeten homo’s gewoon net als hetero’s het recht hebben om te kiezen tussen al dan niet trouwen. Wat u of ik of anderen over voors en tegens van het huwelijk denken, doet in dezen niet ter zake. Het is niet eerlijk om mensen die opkomen voor dit stukje gelijke behandeling te verwijten dat ze ‘een onvolkomen instituut als het huwelijk in stand helpen houden’. Eerst gelijke rechten en dan eventueel samen op de bres voor afschaffing van het huwelijk.
Amsterdam, J. P. PRINS