Johan Hoorn schreef een woedend stuk in Trouw van 30 juni. Zijn afdeling personeelszaken dreigde het anoniementarief van zestig procent op hem toe te passen: ‘De prijs voor mijn idealen! Zestig procent! Zo weinig? Die van mij zijn veel meer waard! Zestig procent! Alsof m'n moraal in de uitverkoop ligt! En wat moeten die arme hoge inkomens dan wel niet? Die hoeven helemaal niet te bloeden voor hun principes. Die betalen al zestig procent. Principes voor niets, dat kan je toch geen mens aandoen? Maar, ik begrijp het al, in de hoogste belastingschaal vindt men geen illegale zwartjoekels, alleen maar blanke witwassers.’
Het blad Noord-Intern meldt dat driehonderd werknemers van Stadsdeel Amsterdam-Noord per 1 juni geen kopie van hun paspoort hadden ingeleverd, uit laksheid of om principiele redenen. Jaap Draaisma is een van de principielen: ‘Van dit soort dingen krijg ik een big brother is watching you-gevoel. Ik ben opgegroeid met het idee dat een overheid jou niet te pas en te onpas mag lastigvallen. Het lijkt op Ausweis bitte. Dat ze hier vijf miljoen werknemers mee lastig vallen, daar krijg ik echt de kriebels van.’ Overigens zegt F. R. Veerman, hoofd Personeel en Organisatie van Stadsdeel Noord, dat hij niet van plans is direct rucksichtslos het anoniementarief van zestig procent toe te passen, te meer daar er juridisch nogal wat haken en ogen aan schijnen te zitten. Namens de medezeggenschapscommissie bij Stadsdeel Noord is schriftelijk geprotesteerd tegen een slaafse uitvoering van deze rijksmaatregel: ‘De zoveelste registratieronde wekt irritatie op en roept bij sommigen angstvisioenen op uit een donker verleden.’ Het zou beter zijn eerst de uitslag van diverse rechtszaken af te wachten. De medezeggenschapscommissie wil dat er netjes met het personeel wordt omgegaan en dat het mes dus van tafel gaat, dat er geen strafmaatregelen worden genomen, dat niemand plotseling wordt geconfronteerd met zestig procent inhouding, dat de privacy wordt gewaarborgd en dat hiervan melding wordt gemaakt aan alle medewerkers, zodat niemand zich individueel onder druk gezet hoeft te voelen.
Een stap verder is men aan de Technische Universiteit Delft. Daar is een steunfonds in het leven geroepen om het een weigerende medewerkster namens velen mogelijk te maken juridisch actie te ondernemen tegen de wet en de sancties. Bijdragen onder het motto ‘verdubbel het salaris van een weigeraar - steun het protest tegen de identificatieplicht’ kunnen worden overgemaakt naar gironummer 6982719 t.n.v. J. Bruining - identificatieplicht, Delft.
Verder identificatienieuws naar: De Groene Amsterdammer, t.a.v. Max Arian, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.