Tijdens De Groene Live #15 ging het debat over de toekomst van links vanuit de polemiek klassenstrijd versus identiteitspolitiek.

Aanleiding is een lopende discussie in onder meer De Groene Amsterdammer die daar werd aangewakkerd door Ewald Engelen. Tijdens de avond sprak hij zich opnieuw uit voor meer aandacht voor economische ongelijkheid en de klassenstrijd en voor minder aandacht voor identiteitspolitiek en de politisering van identiteit.

Jazie Veldhuyzen, duo-raadslid van Bij1 in Amsterdam, vindt dat antikapitalisme zonder antiracisme en antiseksisme hol is. Daarnaast ziet hij juist dat er binnen de antiracismebeweging ook gepleit wordt tegen het neoliberale economische systeem. Waarom kan het niet beide zijn – het gaat toch immers hand in hand? Lees zijn column hier terug.

Renske Leijten, Kamerlid van de SP, ziet bovenal het probleem van linkse en antikapitalistische bewegingen die het nooit onderling eens lijken te zijn. Van een achterhoedegevecht op links wordt niemand beter.

Marian Donner, publicist voor onder andere De Groene, sloot het inhoudelijke gedeelte af. Zij vindt dat beeldvorming er wel degelijk toe doet. Toch heeft ook zij kritiek op de huidige identiteitspolitiek, het lijkt te gaan om het erkennen van het eigen hokje en niet om de persoonlijke vrijheid om te kunnen kiezen wie je bent. Als we alleen maar naar erkenning zoeken van het eigen hokje versterken we tegenstellingen juist.

Na afloop ging het panel in discussie, samen met het publiek, waar mensen in de rij stonden om vragen te stellen.
Dit was de laatste Groene Live voor de zomerstop, in het najaar volgen nieuwe avonden. Ook deze discussie wordt daar ongetwijfeld vervolgd!