De Groene Live #26: Strijd om de ziel van Amerika. Kijk naar de live-uitzending

Oproep Essayprijs

‘Ieder is zijn eigen broer’

Essayisten kunnen meedingen naar de Jan Hanlo Essayprijs Klein. Zoals altijd heeft de prijsvraag een thema gebaseerd op het werk van Jan Hanlo. Het thema voor 2019 is: ‘Ieder is zijn eigen broer.’

De Jan Hanlo Essayprijs Klein voor een niet eerder gepubliceerd essay van zo’n 2500 woorden bestaat uit een geldbedrag van € 1500, een trofee en een publicatie in De Groene Amsterdammer.

De deadline voor inzendingen is 1 maart 2019. In de jury zitten dit jaar: Mirjam van Hengel (voorzitter), Katja de Bruin, Jaap Cohen en K. Schippers. Voor verdere informatie en het reglement, zie: janhanloessayprijs.nl

De prijs ging in 2017 naar André Keikes, voor zijn essay ‘De waan van vrede in het park’