De redenering is de volgende: als je rijk bent, kun je een computer kopen. Als je een computer hebt, zullen je winsten groter worden, want je bent sneller, communicatiever en efficiënter. Doordat je rijker wordt, kun je een nog betere computer kopen, waardoor je winsten nog groter worden en je kunt de kennis die je hebt opgedaan beschermen en weer verhandelen.

Allemaal mooi. Alleen: de arme landen worden nog armer, want die kunnen geen computer kopen, ook in kennis raken ze achterop. Kortom, we moeten zorgen dat de arme landen computers en mobiele telefoons krijgen. Maar dat gebeurt niet, want de computer- en communicatie-industrie is hoofdzakelijk in handen van het kapitalistische Westen, dus raakt de Derde Wereld steeds meer achterop. Om nog iets aan het leven te hebben, gaan ze met elkaar naar bed, waardoor de aidsepidemie gigantische vormen aanneemt. Die aidsslachtoffers zouden enigszins geholpen zijn met de cocktails die voorhanden zijn, maar die wel zo’n dertigduizend gulden per jaar kosten; dat is ongeveer vijftien keer het jaarinkomen van een heel gezin. Aidsremmers en andere cocktails zouden dus zeer goedkoop naar Afrika moeten. Maar dat gebeurt niet, want de geneesmiddelenindustrie is hoofdzakelijk in handen van het kapitalistische Westen, dus zal er steeds meer aids in Afrika komen. Doordat de aidsepidemie zo gigantisch is, zal de Derde Wereld gedecimeerd worden en zal de weinige industrie die er nu is vrijwel geheel verdwijnen. Dat niet alleen: om te ontkomen aan aids zullen derdewerelddelers in groten getale naar het kapitalistische Westen komen. Aangezien zij moeten wonen, werken en leven, zullen zij onze computers overnemen en snel hun achterstand inhalen. Door de geavanceerde gezondheidszorg die wij hebben en door hun sterke gestel (het zijn de sterksten die hier naartoe zijn gegaan en volgens Darwin kunnen die zich het beste aanpassen) zullen zij de aidsepidemie overleven. Door hun honger naar kennis belanden ze in de top van het bedrijfsleven en dus voeren ze bedrijven aan die grote winsten maken.

Maar omdat ze geen democratie gewend zijn, zullen ze snel naar een dictatuur gaan, ook omdat die sneller veranderingen teweeg kan brengen. Die dictatuur zorgt ervoor dat er veel vluchtelingen komen — waar moeten die heen? Precies, naar Afrika en andere derdewereldlanden. Veel kennis trekt het land uit. Wat rest ons dan te neuken? Er ontstaat een nieuwe vorm van aids waar niets tegen te doen valt. Het dictatoriale Westen ziet het gevaar van de nieuwe aidsgolf en besluit al zijn kernwapens op ons los te laten, want zo roei je in één keer die ziekte uit.

Nadat alle A- en H-bommen de wereldkaart flink hebben verkleind, ontstaat er overproductie die leidt tot gigantische werkloosheid. De prijzen stijgen. De loonslaven komen in opstand, want de armoede wordt te groot. Eerst probeert men alles wat arm is uit te roeien, maar dat helpt niet. Het land raakt verdeeld in drie groepen die elkaar naar het leven staan. Door de binnenlandse problemen krijg je een groep die het land wil verlaten en twee groepen die de binnenlandse macht willen. De economie verzwakt ernstig. Onder tussen zijn de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. De ene na de andere ecologische ramp volgt. Het is de consequentie van ons gedrag aan het begin van deze eeuw.

Verder ben ik het zonnetje in huis.