Godverdomme, ik ben Michael Jackson, de Paus of Madonna niet! Ik ben méér, ik ben uw vriend, ik sta altijd voor u klaar, zonder veel behoefte te hebben aan een briefkaart met twee poesjes die met een balletje spelen.
Ik wil dat jullie wereldwijd in opstand komen tegen de stompzinnigheid en niet dat jullie de bewijzen hiervan op mijn deurmat deponeren.
Wèl was ik aangenaam getroffen door de brief van drs. E.K. te R., die het volgende schrijft: ‘Beste meneer Simek, ik ben 39 jaar, al vijftien jaar afgestudeerd econoom en ik heb nog nooit gewerkt. Ook zonder praktijkervaring kan het er bij mij niet in dat dit goed kan zijn voor de staatshuishouding. Dus loop ik sinds een maand door de straten met een bezem en het bijbehorende karretje om de trottoirs schoon te houden. Op eigen initiatief. Daarbij zing ik het Nederlandstalige repertoire en neem ik onder geen beding geld aan. Ik voel me rijk, omdat ik niet langer nutteloos ben. Bijgesloten een recent portret met een handtekening. Uw Erik…’