‘ik heb geen paspoort’ identificatieplicht

Onder de leuze ‘Geen ID… een goed idee’ zijn drie medewerkers van de VPRO een actie begonnen om hun collega’s duidelijk te maken dat zij geen kopie van hun paspoort inleveren. Daarvoor hebben ze principiele redenen: ‘De overheid hoeft niet alles te beheersen en te controleren. Wij, individuele werknemers, willen geen verlengde arm van die overheid zijn.’ Andree van Es is een van de VPRO-medewerkers die weigert aan de identificatieplicht te voldoen. Zij heeft om een gesprek met de directie gevraagd en de zaak is nu in de Ondernemingsraad aanhangig gemaakt. OR-lid Henk Willemse, redacteur van de VPRO-gids, wist directeur Hans van Beers de belofte af te dwingen dat voor er extra op het salaris van weigeraars wordt gekort, overleg in de OR zal plaatsvinden. Willemse was nogal geschrokken van de reacties van zijn collega’s. ‘Ze gaan ervan uit dat je, als je principieel wilt zijn, werkelijk tot het uiterste moet gaan, tot de dood er op volgt. Ik vind dat onzin. Als het zo zou moeten, laat je nooit je principes horen.’

In Wageningen organiseerde het Studium Generale van de Landbouwuniversiteit vorige maand een debat met als onderwerp: ‘Nee tegen ID: Over identificatie op het werk’. Daar kwamen niet alleen de bezwaren tegen identiteitscontrole aan de orde, maar ook mogelijke alternatieven. Bijvoorbeeld vertragingstactieken als: 'Ik heb geen paspoort.’ Of bij eventuele aanschaf de kosten door de werkgever laten betalen. Of protesteren omdat kopieren van het paspoort in strijd is met de wet op de auteursrechten of de Wet Persoonsregistratie. Werkgevers zouden kunnen wachten met sancties tot ze er toe worden gedwongen.
Deze discussie heeft bij de Landbouwuniversiteit Wageningen tot gevolg gehad dat voorlopig alleen nieuwe medewerkers om een paspoortafschrift wordt gevraagd. Hoofd personeelszaken E. J. van Kamp heeft, volgens het Universiteitsblad, zelf grote problemen met de wet: 'In de oorlog weigerde de Wageningse hoogleraar Olivier de niet- joodverklaring te tekenen. In Leiden hield professor Cleveringa een kritische rede. De principiele stellingnamen kwamen uit de universiteit. Dat zou nu ook moeten gebeuren.’ Maar, zegt hij ook, 'het verschil is dat er nu een democratisch forum is, de Tweede Kamer, waarin de meerderheid voor de wet heeft gekozen. We hebben fractieleden gebeld om onze bezwaren te uiten. Veel meer kun je niet doen.’ Van der Kamp hoopt dat de wet nog wordt veranderd. Er is veel kritiek op en de uitvoering blijkt duur. 'En het schijnt dat je het extra belastinggeld later kunt terugvragen via een T-formulier. Waar zijn we dan mee bezig?’
In Amsterdam voert het Autonoom Centrum een landelijke campagne tegen de identificatieplicht. Het informeert weigeraars, brengt hen met elkaar in contact en wil het individuele verzet een wat georganiseerder karakter geven. Er wordt gewerkt aan een fonds voor weigeraars. Het Autonoom Centrum heeft ook een foldertje uitgebracht: Alles tegen de Identificatieplicht. Telefoon: 020-6126172.
Stuur nieuws over de identificatieplicht naar De Groene Amsterdammer, t.a.v. Max Arian, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.