In Wageningen organiseerde het Studium Generale van de Landbouwuniversiteit vorige maand een debat met als onderwerp: ‘Nee tegen ID: Over identificatie op het werk’. Daar kwamen niet alleen de bezwaren tegen identiteitscontrole aan de orde, maar ook mogelijke alternatieven. Bijvoorbeeld vertragingstactieken als: ‘Ik heb geen paspoort.’ Of bij eventuele aanschaf de kosten door de werkgever laten betalen. Of protesteren omdat kopieren van het paspoort in strijd is met de wet op de auteursrechten of de Wet Persoonsregistratie. Werkgevers zouden kunnen wachten met sancties tot ze er toe worden gedwongen.
Deze discussie heeft bij de Landbouwuniversiteit Wageningen tot gevolg gehad dat voorlopig alleen nieuwe medewerkers om een paspoortafschrift wordt gevraagd. Hoofd personeelszaken E. J. van Kamp heeft, volgens het Universiteitsblad, zelf grote problemen met de wet: ‘In de oorlog weigerde de Wageningse hoogleraar Olivier de niet- joodverklaring te tekenen. In Leiden hield professor Cleveringa een kritische rede. De principiele stellingnamen kwamen uit de universiteit. Dat zou nu ook moeten gebeuren.’ Maar, zegt hij ook, ‘het verschil is dat er nu een democratisch forum is, de Tweede Kamer, waarin de meerderheid voor de wet heeft gekozen. We hebben fractieleden gebeld om onze bezwaren te uiten. Veel meer kun je niet doen.’ Van der Kamp hoopt dat de wet nog wordt veranderd. Er is veel kritiek op en de uitvoering blijkt duur. ‘En het schijnt dat je het extra belastinggeld later kunt terugvragen via een T-formulier. Waar zijn we dan mee bezig?’
In Amsterdam voert het Autonoom Centrum een landelijke campagne tegen de identificatieplicht. Het informeert weigeraars, brengt hen met elkaar in contact en wil het individuele verzet een wat georganiseerder karakter geven. Er wordt gewerkt aan een fonds voor weigeraars. Het Autonoom Centrum heeft ook een foldertje uitgebracht: Alles tegen de Identificatieplicht. Telefoon: 020-6126172.
Stuur nieuws over de identificatieplicht naar De Groene Amsterdammer, t.a.v. Max Arian, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.