Het aardige van Volkert vind ik dan weer dat hij — juist hij (links, diervriendelijk, milieujongen) — borreltafelpraat waarmaakt. «Die zouden ze moeten doodschieten.» En Volkert doet dat dan.

Psychologen — namens de rechterlijke macht in dienst van ons — oordelen vervolgens dat zo iemand niet alleen «hoogbegaafd» is maar ook nog eens «volledig toerekeningsvatbaar».

Over die psychologen en psychiaters wil ik het hebben. Waar ik nieuwsgierig naar ben is het antwoord op de vraag: wat is eigenlijk het verschil tussen het Pieter Baan Centrum en Jomanda? Op basis van welk soort onderzoek komt het Pieter Baan Centrum tot het oordeel dat Volkert «volledig toerekeningsvatbaar» zou zijn, terwijl ik — maar ik ben geen psycholoog — een man die Pim Fortuyn welbewust neerschiet op 25 centimeter afstand, behoorlijk gestoord vind? Sowieso, iemand die meteen gaat uitvoeren wat hij aan de borreltafel beweert, vind ik tamelijk labiel.

Zo niet de psychologen en psychiaters van het Pieter Baan Centrum. De psychologie en de psychiatrie worden al lang niet meer als echte wetenschappen gezien. Er zijn wel enkele wetenschappelijke elementen aan te wijzen, maar een oordeel als «volledig toerekeningsvatbaar» of «volledig ontoerekeningsvatbaar» is nooit te geven. Want wie zegt wat volledig of onvolledig toerekeningsvatbaar is? Welke status heeft degene die die definitie opstelt? En stel dat je een definitie hebt, hoe doe je dan onderzoeken die dit kunnen bewijzen? Dat kan eenvoudig niet, omdat de gebruikte termen te vaag en dus te dubbelzinnig zijn.

Dat weet de rechterlijke macht. Waarom er dan toch gebruik van gemaakt? Wanneer je een definitie hebt over toerekeningsvatbaarheid, wil ik die wel eens toegepast zien op Balkenende, Bush, Bos, Beatrix, Pieter Baan.

Is een soldaat die een Irakees neerschiet omdat die niet wil zeggen waar Saddam is, volledig toerekeningsvatbaar? Die soldaat slaapt nauwelijks, eet slecht, lijdt onder grote spanning, hoort de hele dag bommen en moet zelf telkens schieten uit lijfsbehoud. Hoe zou zo iemand er geestelijk aan toe zijn? Als hij «gestoord» is, mag hij dan wél oorlog voeren? Als hij het niet is, wanneer ben je dan niet toerekeningsvatbaar? Ik weet het niet, ik stel de vragen maar.

Wat is, als Volkert volledig toerekeningsvatbaar is, het verschil tussen Bush en Volkert? Wat Saddam is voor Bush, was Pim tenslotte voor Volkert. Bush is een ex-verslaafde die elke dag een uur bidt. Ik sta achter hem, maar is hij volledig toerekeningsvatbaar? Is Chirac het? Die deed afstand van zijn verslaafde zoon en wilde hem nooit meer zien. Is dat normaal? En Schröder, die censuur wilde uitoefenen op bladen die zouden publiceren dat hij zijn haar verfde? Ik weet het niet, ik vraag het maar.

Hitler, Stalin, Saddam; ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als we die in het Pieter Baan Centrum zouden laten observeren. En stel dat we zouden zien dat ze krankzinnig waren. Dan wil ik daar Churchill eens bij zetten. Wie weet nog hoeveel moorden Churchill op zijn geweten heeft? Hoe ijdel hij was? Hoe gewelddadig?

Zullen we onze koningin eens in het Pieter Baan laten onderzoeken? Een vrouw die nooit zelfstandig heeft leren zijn, een vader heeft die… een moeder die… dus een man heeft gekozen die… waarna ze kinderen kreeg die…

Ik weet zeker dat ik in elk geval niet volledig toerekeningsvatbaar ben.

Ik kijk naar het proces van Volkert en zie een spandoek: «Zelfs de doodstraf is nog te goed voor jou.» Zijn de mensen die dit ophingen volledig toerekeningsvatbaar? Ik denk het niet. Maar ze mogen wel stemmen, net als ik.

Denkt u trouwens dat Pim (homo, twee hondjes, butler, cokegebruik, darkrooms) volledig toerekeningsvatbaar was? Ik denk het niet. Maar het Pieter Baan Centrum vond Volkert geestelijk een gezonde jongen.