Oud links: betrouwbaar, Bart Tromp, betrokken, intellectueel dus kritisch, voortrekkersrol, luis in de pels.

Nieuw links: onbetrouwbaar, de weg kwijt, uit op status en macht — heeft liefst een eigen talkshow.

Je ziet het aan de linkse reactie op Ayaan Hirsi Ali die naar de VVD vertrok. Kijk, Ayaan zal het misschien niet redden binnen de VVD — een negerin tenslotte, daar houdt afdeling Wassenaar niet van. Maar dat zij geen kans heeft gekregen bij de PvdA is onbegrijpelijk. Fatima Elatik wel, en Ayaan Hirsi Ali niet! Leg dat maar eens uit.

Het toont het totale gebrek aan intellectualisme binnen die partij. Dat merk je ook aan begrippen als «mission statement» (Wouter Bos) en «manifest» (Jeltje van Nieuwenhoven). Een manifest dat in een week in elkaar is geklungeld, in dezelfde week waarin het proefschrift verscheen van Bart Tromp, over sociaal-democratische partijprogramma’s, en waarin het opmerkelijkste misschien wel is dat de PvdA sinds 1977 eigenlijk geen partijprogramma meer heeft!

Nawijn, Fortuyn, Marijnissen, Balkenende — ze publiceren allemaal visies — maar welke huidige PvdA’er geselt ons met visies, plannen, meningen, opinies, kortom: al die zaken die houtblokken zijn op het vuur van onze democratie?

Niemand.

Het jongste boek van Wouter Bos? Het laatste werk van Klaas de Vries? De visie van Jeltje? De enige PvdA’er die het intellec tuele debat wél voert is Jouke de Vries, maar juist hij weer wordt binnen zijn eigen partij weggelachen en weggehoond. Hij is geen kanshebber want te rechts et cetera. Maar hij publiceert wel.

Bram Peper komt ook met een houtblok, maar die heeft enorm aan gezag ingeboet.

Toevallig is er alleen nog maar ruimte voor de Partij van de Arbeid aan de rechterkant. Links is al helemaal veroverd door GroenLinks en de SP en met geen hypotheekrenteaftrekgezeur is daar nog tussen te komen. Tenzij iemand met een fraaie linkse visie komt.

Is er iemand in heel sociaal-democratisch Nederland te vinden die werkelijk meent dat zo’n visie komt van een Felix Rottenberg? Een Bouwe Olij? Een Van Nieuwenhoven? Ruud Koole zou het moeten doen, maar die blijkt een volstrekt ongeloofwaardige partijleider, een likker naar de bazen.

Jouke de Vries beseft dondersgoed dat op het ogenblik D66 een gigantische kans laat liggen; de smeerolie zou het kunnen zijn tussen CDA en VVD. En het is helemaal niet denkbeeldig dat Jouke die rol voor de PvdA zou kunnen formuleren.

Gek is het wel. Het is alsof de PvdA zelf niet beseft dat ze onnodig is geworden. Ik zweer bij God de vader dat ik links wil zijn, of rechts, maar waarom zou ik dan goed zitten bij de PvdA? Ik kan het maar niet bedenken. Het enige wat ik kan bedenken is dat de PvdA er goed aan zou doen zichzelf op te heffen.

Hetzelfde gevaar duikt overigens op voor de VVD. Als ik rechts ben, echt goed rechts, dus niet dat menslievende rechts, waarom zou ik dan VVD stemmen als we straks de LPF met Nawijn hebben die nog een beetje christelijk is ook? De perfect gevaarlijke combinatie!

Ikzelf acht mij een intellectueel. Misschien niet zo’n goede, maar dat kan me niets schelen. Ik wil een partij met plannen, ideeën, visies die passen op mijn wereldbeeld en levensbeschouwing. Een partij die echt uitgaat van cultuur — waarbinnen kunst dus een belangrijk richtsnoer is.

Die partij is er niet. Intellectuelen staan aan de kant, terwijl zij de spelers zouden moeten zijn.