In de ban van Odysseus

Zowel op toneel als op schrift zijn de Grieken nog steeds onoverwinnelijk. De twee heldendichten die aan het begin van de Europese letterkunde staan, de Ilias en de Odyssee, vormen het hoogtepunt van een eeuwenlange traditie van mondeling voortgebrachte verhalende poëzie. Ze zijn door geen later werk in dit genre overtroffen.

Wat is het geheim van de blijvende aantrekkingskracht van de Odyssee? Op de volgende bladzijden wordt deze vraag langs verschillende wegen beantwoord. Onder andere is er aandacht voor de rol die Homeros vrouwen heeft toebedeeld, de invloed die hij had op schrijvers als Ovidius, James Joyce en Gustave Flaubert, en voor de vele adaptaties voor de jeugd.

Zoals Piet Gerbrandy het in zijn bijdrage verwoordt: Homeros is een virus waartegen geen vaccin bestaat.

Bestel alle besproken boeken online