In de ban van Odysseus. Literatuurlijst

Zowel op toneel als op schrift zijn de Grieken nog steeds onoverwinnelijk. De twee heldendichten die aan het begin van de Europese letterkunde staan, de Ilias en de Odyssee, vormen het hoogtepunt van een eeuwenlange traditie van mondeling voortgebrachte verhalende poëzie. Ze zijn door geen later werk in dit genre overtroffen.
Bestel alle besproken boeken online

bron :

Homerus, Odyssee. De terugkeer van Odysseus. Vertaler: H.J. de Roy van Zuydewijn. De Arbeiderspers 2004, 407 blz., € 15,-

Homerus, Odyssee. Vertaler: M.A. Schwartz. Athenaeum Polak & Van Gennep 2001 (Salamander Klassiek), 403 blz., € 9,95

Homerus, Ilias & Odyssee. Tweedelige cassette. De Arbeiderspers 2005, 932 blz., € 39,90

Homeros, Odysseia. De reizen van Odysseus. Vertaler: Imme Dros. Athenaeum Polak & Van Gennep 2006, 436 blz., € 14,95

Voor de jeugd:

Imme Dros, De reizen van de slimme man, Querido 2000, 131 blz., € 11,50

Imme Dros, Ilios & Odysseus, met daarin Odysseus, een man van verhalen (met tekeningen van Harrie Geelen), Querido 2001, 431 blz., € 18,95

Imme Dros, voorgelezen door Ton Lutz , Odysseia, Atheneum – Polak& Van Gennep 2006, € 29,95 Voor het eerst uitgezonden op de NRCV radio 1994.

Evert Hartman, De vloek van Polyfemos, de avonturen van Odysseus, Lemniscaat 1994, 219 blz. € 15,95 Bekroond met de prijs van de Nederlandse kinderjury 1995.

Simone Kramer, De omzwervingen van Odysseus, Ploegsma 2006, 180 blz., € 19,95

De geïnspireerden:

Ovidius, Legendarische vrouwen (Heroides). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peeters. Ambo-klassiek 1994

Flaubert, Gustave et Queneau Raymond (intro), Bouvard et Pécuchet/ avec une présentation nouvelle de la deuxième partie et une introduction par Raymond Queneau [Le Dictionnaire des idées reçues]. Le livre de poche 1959, 433 blz.

James Joyce, Ulysses (vertaald door Claes en Nys) De Bezige Bij 2005, 851 blz., € 17,50

Erik Menkveld, Schapen nu! Gedichten. De Bezige Bij 2001, 56 blz., ca. € 15,90

Marbod van Rennes, in: Karl Langosch, Lyrische Anthologie des lateinischen Mittelalters, Darmstadt 1968 (met Duitse vertaling)

Niet genoemd in de bijdragen, wel interessant:

Margaret Atwood, Penelope. De mythe van de vrouw van Odysseus, De Bezige Bij 2005, 159 blz., € 14,90

Margaret Atwood, You are happy (bevat haar Circe-gedichten). Harper & Row 1974

Olga van Marion, Heldinnenbrieven. Vantilt 2005, 409 blz., € 24,90

Eric M. Moormann & Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema’s uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. SUN 2006, ca. € 19,90

Willem Jan Otten, Paviljoenen. Gedichten. Van Oorschot 2004, € 12,-