Graham Greene

«Mensen die van quotes houden, houden van betekenisloze generali saties.»

Graham Greene in A Burnt-Out Case (1960).

Zaterdag 2 oktober is het honderd jaar geleden dat Graham Greene werd geboren en vinden overal ter wereld herdenkingen en manifestaties plaats.

Apax

Nog niet in de Nederlandse pers: kort geleden werden de kranten van het pcm-concern opgekocht door Apax. De Britse investeringsmaatschappij kocht samen met enkele partners juist een biotechnologische divisie aan van het Duitse chemische en geneesmiddelenconcern Bayern die zich bezighoudt met longziekten.

Dat stond niet in NRC Handelsblad, Trouw, Algemeen Dagblad en de Volkskrant, voortaan concerngenoten van de Duitse chemici.

Cherie Blair

Moet Cherie Blair de opbrengst van haar deze week verschenen boek doneren aan een liefdadigheids instelling? Zoals ze nochtans niet doet. In de serieuze Engelse pers woedt er een heus debat over.

Misschien kunnen de antwoorden op deze vraag gevonden worden in het boek zelf. Dat gaat immers over eerdere Engelse first wives en heeft de veelbelovende titel The Goldfish Bowl: Married to the Prime Minister.

Da Vinci-toerisme

De toeristische sector heeft zich van 11 september hersteld. Het lijkt waarschijnlijk dat hieraan een bijdrage is geleverd door de wereldwijde bestseller De Da Vinci Code, een detective tegen de achtergrond van lang bestaande samenzwerings theorieën.

Zo bieden maar liefst drie bedrijven een speciale Da Vinci Code-tour aan. Bezoekers van het Louvre spoeden zich langs de Mona Lisa om vervolgens het parket te aanschouwen waarop in het boek een moordslachtoffer wordt aangetroffen.

Koningin leest bijbel

De presentatie van de nieuwe bijbelvertaling op 27 oktober werpt zijn schaduwen vooruit. Het «interconfessionele» project heeft tien jaar geduurd en dus komt er een groot spektakel in de Doelen in Rotterdam, live op tv, waar de koningin zelfs een stukje zal voorlezen. Behalve drie dozijn classici-vertalers en vier dozijn schriftgeleerden kunt u er tevens de fine fleur van de Nederlandse literatuur aantreffen: Piet Gerbrandy, Arthur Japin, Gerrit Krol, Rutger Kopland, Nicolaas Matsier, Doeschka Meijsing, Arjan Peters, Jan Siebelink, Marjoleine de Vos en Arnon Grunberg.

Wat moeten zij daar? Zij hebben zich als «literatoren» over de kwaliteit van de nieuwe tekst gebogen. Een prikkelende gedachte dat bijvoorbeeld Arnon Grunberg, van wie binnenkort een boek over Mein Kampf uitkomt, zich met zoiets als Richteren 19:1 heeft beziggehouden («Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den gansen nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees»).

Italo Calvino

«Ik begeer je zo sterk dat wanneer ik je voor het eerst omhels ik je vast in stukken scheur, je kleren van je lijf ruk, boven op je rol, alles doe om het oneindige verlangen je te kussen te ontladen, je vasthouden, je bezitten.» Aldus Italo Calvino.

Het Italiaanse dagblad Corriera della Sera ligt in de clinch met Chichita, de weduwe van Calvino, nadat het is begonnen met de publicatie van een reeks liefdesbrieven van Calvino. Niet onvermeld mag blijven dat de brieven niet zijn gericht aan mevrouw Calvino maar aan de actrice Elsa de’ Giorgi, met wie Calvino in de jaren vijftig een kortstondige verhouding had – overigens was dat voor hij zijn Chichita huwde. Die probeert verdere publicatie ervan te verhinderen omdat ze denkt dat Calvino die in al zijn gereserveerdheid en bescheidenheid afschuwelijk had gevonden. De rel wordt hoog opgespeeld, mede omdat geen duidelijkheid bestaat over wie de rechten bezit op de liefdesbrieven tussen de twee nu dode geliefden.

Sylvia Plath

Op donderdag 18 november verschijnt Sylvia Plath’ Ariel in een nieuwe, completere editie. Die wordt nu al de ongecensureerde versie genoemd. De na Plath’ dood verschenen editie is geredigeerd door haar echtgenoot Ted Hughes. Volgens velen deed hij dat zo drastisch dat Sylvia Plath er veel depressiever uitkomt dan de vrolijke en levenslustige vrouw die zij volgens veel vrienden was. Hughes zou hebben gehandeld uit schuldgevoel en om zijn blazoen schoon te vegen, beweren boze tongen al decennia; Plath’ ongeluk zou veeleer zijn veroorzaakt door zijn wangedrag.

Theun de Vries

Wie onder de levenden is eigenlijk het langst schrijver? Dit vroeg Times Literary Supplement zich enkele weken geleden af. TLS zette in op twee Amerikaanse dichters, Richard Eberhart (1904) en Stanley Kunitz (1905), die beiden in 1930 debuteerden.

Enkele nieuwe kandidaten doken op, maar uiteindelijk werd het pleit beslecht door niemand minder dan de Nederlandse poet, novelist, biographer en critic Theun de Vries. TLS haalt brievenschrijver Hans Hartsuiker aan, die de Engelse lezers attendeert op de in 1907 geboren Theun de Vries. Hij debuteerde al in 1925 met Friesche Sagen.

Bob Dylan

De autobiografie van Bob Dylan staat op de agenda voor 12 oktober en is 304 pagina’s dik. En dan gaat het pas om het eerste van drie delen, dat handelt over de beginjaren van de zanger in het New York van de vroege jaren zestig.

John Thaw

Twee jaar geleden overleed de acteur die in Nederland geliefd was als het vertederende stuk chagrijn Inspecteur Morse, intellectueel politieman. Op maandag 4 oktober verschijnt van zijn weduwe Sheila Hancock The Two of Us, dat geen hagiografie, maar haar memoires over het leven met een turbulente man belooft te worden.