Jan Peter Balkenende
«Wie knoeit aan de taal, knoeit aan het hoofd» – de Weense pacifist-polemist Karl Kraus (1874-1936) zag oorlog vooral als uitvloeisel van taalmisbruik. Jan Peter Balkenende droeg vorige week zijn steentje bij door op een congres ter versterking van de moraal en het positieve denken voor te stellen het woord «werkloze» af te schaffen. We moeten het voortaan hebben over «iemand tussen twee banen in».

Wijsje
Paul Collins beweert in een artikel in het novembernummer van The Believer dat je alle gedichten van Emily Dickinson op de wijs van The Yellow Rose of Texas kunt zingen.
Raar idee, maar het klopt, we hebben het uitgeprobeerd. Kijk bijvoorbeeld naar het volgende vierdelige gedicht: «Where ships of purple gently toss/ On seas of daffodil/ Fantastic sailor’s mingle/ And then – the wharf is still.»
Bij de andere gedichten lukt het ook. Het werk van Gorter voortaan zingen op de wijs van Schipper mag ik overvaren?

Weirdos
Weirdos, «anti-postmodernistisch literair (k)wartaalschrift» zoals het zichzelf noemt, werd in 1986 door Frank Moyaert en Hubert van Eygen in Vlaanderen opgericht. Het blad wil «het oh zo kleine literaire wereldje in Vlaanderen en Nederland wijzen op de relativiteit van al de narcistische pogingen om de massa aan te zetten tot het lezen van navel-literatuur».
In het decembernummer betreurt Hubert van Eygen het verdwijnen van het in zijn ogen «onverslijtbare» blad Kreatief, dat geen subsidie meer krijgt. Weirdos kreeg nooit subsidie, heeft volgens Van Eygen een oplage van tussen de 160 en 180 en financiële tekorten vult hij «met veel plezier» zelf aan.

Uitgeven
Volgens Peter van Gorsel, directeur van het Instituut voor Media en Informatiemanagement (voorheen de Bibliotheek en Documentatieschool) zal het redigeren van boeken in de toekomst steeds minder deel gaan uitmaken van het takenpakket van uitgevers.
«Een uitgever wordt een marketingmanager», stelt hij in Boekblad van deze maand. Literair agenten zullen steeds meer de taak van huidige redacteuren over nemen. Net als in Amerika. Redactiewerk zal in de toekomst worden uit besteed aan aparte bedrijven waar men op afroep freelance werknemers inhuurt.

Firefox
Er bestaan andere browsers, nochtans gebruiken negen van de tien internetters Microsoft Explorer. Maar de gebruikers van Firefox Mozilla, een gratis browser met vele extra functies, zijn zo enthou siast dat ze in Duitsland en de Verenigde Staten al uit eigen zak advertenties bekostigden.
In Nederland wordt ook ingezameld voor een paginagrote kleurenadvertentie in De Telegraaf en is men al een goed eind op weg naar de benodigde 53.000 euro.

Letterkunde
Marc Verboord onderzocht voor het decembernummer van het blad Nederlandse letterkunde (jrg. 9, nr.4, 2004) welke veranderingen zich tussen 1968 en 2000 voordeden in classificaties van Nederlandse en Vlaamse auteurs in schoolboeken voor literatuuronderwijs.
Aan de ene kant is er toenemende aandacht voor vrouwelijke auteurs en relatief jonge schrijvers. Dit zet oude hiërarchieën op de tocht.
Aan de andere kant concentreren schrijvers van school boeken zich nood gedwongen meer en meer op een harde kern van steeds dezelfde schrijvers.
Oorzaak: het afgenomen aantal uren literatuuronderwijs.

Theun de Vries
Theun de Vries en Menno ter Braak hielden allebei veel van wielrennen. In 1936 bezochten ze gezamenlijk de Zesdaagse van Rotterdam. Na afloop vroeg Menno ter Braak aan Theun de Vries waarom hij eigenlijk communist was geworden, want die ressentimentsleer verschilde toch nauwelijks van het fascisme of nationaal-socialisme. «Kijk», zei Theun de Vries, «het is geen kiezen of delen, het is kiezen om te delen.»

Annunciatie
Week 4
En Jezus sprak nogmaals Omdat er een stilte was gevallen Aan de rijkgevulde tafel Met de rijkgevulde discipelen En omdat Jezus niet van stiltes hield Dezelfde woorden Maar dan harder, luider, afgemetener en afgebetener Gelijk een tong op een zilveren schaal: Bij rampen zouden eigenlijk meer doden moeten vallen – Dat zijn geen leuke grapjes, Jezus. – Geef jij de karaf Amaretto even door. – En kijk even in de keuken of er servetjes liggen. – Ik vind niet dat je zo over die arme mensen moet spreken. Zo ga je niet met elkaar om. En zij slepen hun messen en puntten hun vorken En laadden de lepel blijden hunner monden vol spuug en hoon.