Jan Peter Balkenende
«Wie knoeit aan de taal, knoeit aan het hoofd» – de Weense pacifist-polemist Karl Kraus (1874-1936) zag oorlog vooral als uitvloeisel van taalmisbruik. Jan Peter Balkenende droeg vorige week zijn steentje bij door op een congres ter versterking van de moraal en het positieve denken voor te stellen het woord «werkloze» af te schaffen. We moeten het voortaan hebben over «iemand tussen twee banen in».

Wijsje
Paul Collins beweert in een artikel in het novembernummer van The Believer dat je alle gedichten van Emily Dickinson op de wijs van The Yellow Rose of Texas kunt zingen.
Raar idee, maar het klopt, we hebben het uitgeprobeerd. Kijk bijvoorbeeld naar het volgende vierdelige gedicht: «Where ships of purple gently toss/ On seas of daffodil/ Fantastic sailor’s mingle/ And then – the wharf is still.»
Bij de andere gedichten lukt het ook. Het werk van Gorter voortaan zingen op de wijs van Schipper mag ik overvaren?