Booker Prize

Toen verleden week de eerste International Man Booker Prize werd uitgereikt aan Ismail Kadare nam juryvoorzitter John Carey het woord en klaagde de Engelse uitgeverijen aan. Engeland is te veel in zichzelf gekeerd. Britse lezers weten nauwelijks wat er wordt geschreven in verre buitenlanden, maar ook de betere romans uit Duitsland, Frankrijk en Scandinavië worden niet vertaald. Carey klaagde met name de uitgeverijen aan, het negeren van buitenlandse literatuur noemde hij «een samenzwering met als doel de lezers het leeuwendeel te onthouden van de goede boeken die worden geschreven in andere talen dan de onze».

The Guardian reageerde door tien onbekende groot heden uit het buitenland te selecteren die in Engeland ten onrechte onbekend zijn. Onder de tien zijn twee Neder landers, jawel: Harry Mulisch en Cees Nooteboom.

Jury’s

De Prix Goncourt, de Prix Femina en de Prix Médicis. Het was in Frankrijk niet minder dan het ministerie van Jus titie dat onderzoek deed naar de integriteit van de literaire jury’s van onder meer deze prijzen. De bevindingen luiden dat het «moeilijk onderscheid te maken tussen juryleden, die in het algemeen de auteurs zijn van literaire werken, en de uitgeverijen die hun boeken publiceren. Het risico bestaat dat eerlijke regels van competitie worden overtreden.» Naast de tegenstrijdige belangen van de leden is er de on duidelijke selectieprocedure alvorens ze worden aangesteld.

Kakutan

Wie is Michiko Kakutan? Volgens Norman Mailer is de invloedrijke critica van de New York Times «een one-woman kamikaze. Ze heeft dédain voor witte, mannelijke auteurs en ik ben haar favoriete doelwit.» Kakutans gepassioneerde wijze van het fileren van romans heeft al de term kakutanied opgeleverd. Een van haar laatste slachtoffers was Jonathan Safran Foer, wiens laatste boek zij kraakte – volgens De Groene Amsterdammer overigens onterecht (zie nummer 16 van dit jaar).

Mailer is inmiddels wellicht wat minder snel ter been dan Jeannette Winterson. Nadat zij enkele jaren geleden door Nicci Gerard van The Observer werd neergesabeld belde zij ’s avonds laat samen met haar partner bij de bespreekster aan om verhaal te halen.

Houellebecq

Op Sunset Boulevard werd Oliver Stone aangehouden in zijn auto wegens rijden onder invloed en het in bezit hebben van een illegale substantie. Pas na betaling van een borgsom van twaalfduizend dollar kon de regisseur weer naar huis vertrekken. Wat voor een gezellige avond had Oliver Stone gehad?

Hij was uit eten geweest in restaurant White Lotus met Michel Houellebecq.

Boekendiefstal

De Bibliothèque Nationale te Parijs moet zijn bestolen. Minstens dertig duizend boeken en zeldzame manuscripten zijn ver dwenen, zo leert een naar de Franse pers uitgelekt rapport. Verdachte van de diefstal van zeld zame manuscripten is de bibliothecaris die de oude Hebreeuwse manuscripten beheert. Zelf zegt de bibliothecaris dat hij de ideale zondebok is om het falen van de directie te verdoezelen.

Aanbieding

Door Amazon.com wordt de volledige Penguin Classics Library van 1082 titels aangeboden. De prijs van alle delen opgeteld zou

$ 13.000,74 moeten bedragen, maar Amazon biedt

de reeks aan voor een schamele

$ 7.989,99.

Een klant waarschuwt wel dat enkele titels, bijvoorbeeld de Ilias, in verschillende vertalingen zijn opgenomen.

De shipping costs naar Amsterdam bedragen $ 8,98.

Jung

Biografe Deirdre Blair is in conflict gekomen met de erfgenamen van haar onderwerp. In de Duitse vertaling van haar Jung-biografie wordt een tekst opgenomen waarin zij schrijft dat de erfgenamen protesteerden wegens inbreuk op hun privacy en via de rechter de uitgever Knaus Verlag hebben gedwongen hun eigen opinies over Jung en zijn werk op te nemen in haar boek. Die zullen worden afgedrukt bij de aantekeningen die volgen op de primaire tekst van de biografie. «Deze ongekende invasie van mijn boek door de erfgenamen Jung is een weerzinwekkende daad en gebeurt tegen mijn wil», schrijft Blair.

Voor het bredere beeld volgt hier ook een citaat van die Duitse uitgever, waarin Jung als volgt wordt omschreven: «Selbstverliebter Egoist, Familien tyrann, Frauenheld mit peinlichen Manieren und kindischen Ausbrüche».

Linkspartei

De nieuwe linkse partij van Gregor Gysi en Oskar Lafontaine is niet nieuw en niet links. Dat staat in een pamflet opgesteld door de Duitse schrijvers Hans Christoph Buch, Wolf Biermann, Klaus Harpprecht, Uwe Kolbe, Günter Kunert, Gert Loschütz, Monika Maron en Peter Schneider. De nieuwe partij zou volgens de schrijvers rechts, populistisch en xenofobisch zijn en inspelen op sociale angsten.