Barcelona – Ze noemen zich Las Kellys en ze zijn op dit moment waarschijnlijk de interessantste sociale beweging in Spanje. De Kellys zijn een vakbond, maar geen gewone. Ze lijken in niets op de ingeslapen, conformistische en corrupte vakbonden die liever aan tafel zitten met de Spaanse economische elite dan zich onder de werkende klasse te begeven.

De Kellys zijn een bond van kamerpersoneel in het hotelwezen. Zij verrichten zwaar werk dat slecht betaald en maatschappelijk laag gewaardeerd wordt, maar dat essentieel is voor de in Spanje zo belangrijke toeristische sector. En ze hebben nu een plan bedacht om uitbuiting en misbruik in hun sector te lijf te gaan.

Het idee is briljant in zijn eenvoud: boek je hotelkamer voortaan niet bij een of andere boekingsite of het hotel zelf, maar bij de Kellys. En waarom zou je bij de Kellys boeken? Ze geven een goede reden. De Kellys aanvaarden alleen boekingen in hotels waar zij ‘met absolute zekerheid’ kunnen garanderen dat de rechten van het personeel gerespecteerd worden en geen uitbuiting voorkomt.

Het is de bedoeling om een keurmerk van ‘Eerlijk en Kwaliteitswerk’ af te geven aan de hotels die dat door hun goede personeelsbeleid verdienen. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moeten hotels de cao nakomen – wat veel te vaak niet het geval is –, mogen ze essentiële taken niet uitbesteden – een bron van sociale fraude – en moeten ze de wetgeving op het gebied van preventie van arbeidsongevallen naleven.

De Kellys, vrijwel allemaal laagopgeleide vrouwen en voor een groot deel van buitenlandse afkomst, kijken verder dan hun eigenbelang. Ze willen dat hun boekingscentrale een instrument wordt voor maatschappelijke verandering en voor bevordering van arbeidsrelaties waarbij menselijkheid voorop staat. Tot voor kort verdedigden ze hun rechten door middel van manifestaties, rechtsprocedures en wetsinitiatieven. Ze kregen te maken met represailles en angst voor ontslag. Rechtsprocedures bleken kostbaar en tergend traag. Dat werkte steeds in het voordeel van de sterkste partij, de hotels.

Met hun boekingscentrale voor eerlijk toerisme willen de Kellys nu zelf het heft in handen nemen. Voor de ontwikkeling van hun boekingssite zijn ze een crowdfundingsactie gestart. Ze ontmoeten veel sympathie. Het ziet ernaar uit dat ze het minimale streefbedrag van zestigduizend euro zeker gaan binnenhalen.