Berlijn - Hoofdschuddend reageerde de Duitse pers op de opwinding in Nederland. Geert Wilders had twee weken geleden per tweet de Duitse staat aangeklaagd omdat hij in verband was gebracht met rechts-extremisme. Hij riep minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken op om de Duitse ambassadeur te ontbieden en hem eens flink ‘de oren te wassen’.
Hebben we hier een rel die de Duits-Nederlandse betrekkingen in gevaar brengt? vroeg men zich op sommige buitenlandredacties in Nederland af. Wilders’ PVV is immers een regeringspartij, zijn klacht moet in Duitsland toch wel indruk maken. Niks daarvan. Wilders’ actie werd in de Duitse pers onmiddellijk als populistische zeepbel ontmaskerd.
Het ging om te beginnen om niks. De Amadeu Antonio Stichting, die informatie verzamelt over extreem-rechts, wijdde in een 32 pagina’s tellende brochure over extremistische propaganda op internet een korte paragraaf aan anti-islamitische websites. Op de afbeelding van zo'n website stond het conterfeitsel van Wilders. De stichting geldt in Duitsland als eerbiedwaardig, krijgt subsidie van de staat en de minister van Justitie schreef een voorwoord voor de brochure. Dat bracht Wilders op het idee dat de Duitse staat zelve hem van rechts-extreme ideeën verdacht. Enige kennis van Duitsland had hem dat idee kunnen verklaren.
Anders dan in Nederland bestaan er in Duitsland wel degelijk nauwe banden tussen extreem-rechtse en anti-islamitische groeperingen. De paar islamofobe partijtjes die er zijn, worden daarom sinds enige tijd in het vizier genomen door de inlichtingendiensten. Dat geldt ook voor de partij Die Freiheit, die door Wilders al twee keer met een optreden is vereerd.
De reden om Die Freiheit van ongrondwettelijke ideeën te verdenken is het groeiend aantal personele verbindingen tussen die partij en de extreem-rechtse NPD. Die Freiheit en andere islamofobe splinterpartijen slaan in Duitsland niet echt aan. Daardoor hebben ze het moeilijk om kaderleden te vinden. De NPD, op zoek naar expansie, heeft die en levert die.
In Duitsland vervagen allengs de grenzen tussen rechts-extremisme en islamofobie. Het enige resterende geschilpunt is de kwestie-Israël. De populaire website voor islamofoben Politically Incorrect (zestigduizend bezoekers per dag) voert als opschrift ‘pro-Israëlisch’, maar linkt ondertussen vrolijk door naar antisemitische websites.
In hun propaganda groeien extreem-rechts en islamofobie steeds meer naar elkaar toe. Beide gebruiken op hun affiches het verbodsbord met een moskee erop. Nogal logisch dat in de ogen van de Duitsers nauwelijks onderscheid bestaat tussen de Wilders-achtigen en de neonazi’s. Wilders’ onzinnige tweet kan Nederlanders helpen daar de ogen voor te openen.