Wim Brands (dichter en bekend van o.m. het tv-programma Boeken) en Erik Lindner (dichter en recensent) nodigen elke maand een dichter uit met wie ze het maakproces van één particulier gedicht uitvoerig gaan bespreken. Eén uur lang, één gedicht. Zin voor zin, woord voor woord ontrafelen zij de onderkant van het tapijt: Waar komen ideeën vandaan en wat inspireert de dichters?
In deze vierde aflevering krijgen zij wederom een nieuw gedicht onder ogen, ditmaal van Tomas Lieske. Gewapend met al hun kennis en leeservaring zullen Brands en Lindner (en het publiek) het gedicht tot op de bodem uitzoeken en Lieske ondervragen over het maakproces. Voor zijn dichtbundel Hoe je geliefde te herkennen (2006) werd aan Lieske de VSB Poëzieprijs toegekend. Half november 2010 verscheen zijn nieuwe roman Alles kantelt.

Het Perron, try-out podium, Egelantiersstraat 130, 1015 PR Amsterdam, (www.hetperron.nl). Reserveren: 020-3307035 of info@hetperron.nl. Entree: € 5,00.