Als opmaat voor het schuldsaneringtraject wordt haar inkomen alvast ingehouden en beheerd door een instantie. Al is haar bewegingsruimte beperkt door gebrek aan tijd en geld, toch voelt Tamara zich nu vrijer dan toen ze haar schuld uit schaamte verborgen hield. Je schaamte opzij zetten is een eerste stap naar een oplossing.

Kent u iemand die in de schulden zit? De kans dat u die vraag met ‘ja’ beantwoordt is niet zo groot - en dat komt niet alleen omdat de gemiddelde Groene Amsterdammer-lezer hoogopgeleid is en goed verdient. Want ook onder die groep stijgt het aantal mensen met een schuld. In Nederland staat de teller van het aantal huishoudens met problematische schulden nu op een klein half miljoen, dat is iets meer dan 1 op de 6 huishoudens. En toch is het een verborgen probleem. Dat komt door schaamte. Mensen lopen niet graag met hun schuldprobleem te koop, ongeacht hun opleidingsniveau, leeftijd en de hoogte van de schuld.

Fotograaf Rachel Corner en journalist Laurens Nijzink is het gelukt een viertal mensen te vinden die zich lieten portretteren. Drie daarvan zitten in de schulden en een vierde doet er echt alles aan om niet in het rood te komen. De portretten laten zien hoe mensen (bijna) in de schulden verzeilen en hun strijd om er weer uit te komen of uit te blijven. De makers geven een gezicht aan een sluipend sociaal probleem dat veelal gepresenteerd wordt in beleidsmatige en afstandelijke taal.

Maar soms is een problematische schuld dichterbij dan je denkt.

Deel 1 verscheen zaterdag 19 oktober, ‘Dubbeltje draaien’
Deel 2 verscheen zondag 20 oktober, ‘3x Scheepsrecht’

Lees ook het verhaal van Emma Bruntin De Groene Amsterdammer van vorige week over de nieuwe armoede