In woeste striemen…

In woeste Striemen Sloegen De hartstochten Toe en Verduisterden Geheel Het wat En hoe, Het wie En waar…, En wat Doet ‘t er Ook toe