Van slechts 12 procent van de nieuwe inburgeraars is op dit moment bekend dat ze een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde taalaanbieder. Dit blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer.

Sinds januari zijn nieuwkomers – mensen van buiten de EU en niet afkomstig uit Turkije – verplicht hun eigen inburgering te regelen en te betalen. Voorheen regelden de gemeenten dit. Ruim tien maanden na de invoering van de wet hebben 923 mensen zich gemeld bij DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs – om een lening af te sluiten waarmee ze hun inburgeringstraject kunnen financieren. Dit op een totaal van 7803 nieuwe inburgeraars. Hoe de overige – bijna zevenduizend – inburgeraars hun inburgering regelen is op dit moment onbekend bij de Nederlandse overheid.

Tweede-Kamerleden reageerden gisteren verontrust op de uitkomsten van het onderzoek. Zowel links als rechts noemt de cijfers zorgwekkend. Steven van Weyenberg (D66) vindt dat moet worden bekeken of de nieuwe wet wel werkt: ‘Als overheid hebben we bepaald dat nieuwkomers moeten inburgeren. Maar nu lijkt een hele groep van de radar te zijn verdwenen. DUO is verantwoordelijk, en zij lijken niet het overzicht te hebben dat de gemeenten voorheen hadden.’ Pieter Heerma, woordvoerder van het CDA: ‘Dat mensen geen lening afsluiten betekent niet dat ze geen Nederlands leren. Wel blijkt dat er gaten vallen, en dat moeten we niet onderschatten.’ Jasper van Dijk (SP) stelt: ‘Deze cijfers laten zien dat de inburgering versloft. De overheid moet veel meer de regie nemen.’

Ook de coalitiepartijen zijn kritisch op het beleid van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Malik Azmani, woordvoerder integratie van de VVD: ‘Dat gemeenten niet op de hoogte zijn van de vorderingen van nieuwe inburgeraars is in strijd met het regeerakkoord. Als mensen niet inburgeren betekent dit dat ze hun verblijfsvergunning kunnen verliezen.’ PvdA- woordvoerder integratie Keklik Yücel reageert: ‘Ik ga minister Asscher hierover bevragen. Ik vind het goed dat de verantwoordelijkheid bij de nieuwkomers zelf is gelegd. Maar als dit leidt tot mindere deelname en inburgeringsresultaten moeten we kijken wat daar de oorzaken van zijn. Nieuwkomers moeten ook in dit nieuwe systeem kunnen inburgeren.’


Het volledige artikel

Foto: Joost van den Broek/HH

Ahmed Marcouch leidt een naturalisatieceremonie in Amsterdam. Nieuwe Nederlanders moeten persoonlijk aanwezig zijn om de eed af te leggen, niet aanwezig, geen Nederlander, 2010