Informatie bij ‘The People vs Wall Street’

Consumentenbescherming
In december 2009 nam het Huis van Afgevaardigden – zonder een enkele Republikeinse stem – het voorstel van president Obama aan om een Consumer Financial Protection Agency in het leven te roepen. Deze organisatie krijgt de taak om de markt voor hypotheken, creditcards en andere vormen van consumentenkredietverlening te overzien. De Senaat heeft nog niet over het voorstel gestemd. De Republikeinen, enkele conservatieve Democraten en de bankindustrie zijn tegen, omdat meer overheidsbemoeienis niet in het belang van de consument zou zijn.

Regulering derivatenhandel
In oktober 2009 nam de Financiële Commissie van het Huis van Afgevaardigden een wet aan, opnieuw op voorstel van president Obama, om de handel in derivaten voortaan in het zicht van federale toezichthouders te laten plaatsvinden. De handel in derivaten – beleggingsinstrumenten die het risico moeten wegnemen van wanbetalende schuldenaren, bijvoorbeeld huiseigenaren die hun hypotheek niet afbetalen – wordt vaak genoemd als een van de voornaamste veroorzakers van de financiële crisis.

Beloning bank-executives
Kenneth Feinberg, de functionaris die op het ministerie van Financiën verantwoordelijk is voor het vaststellen van de beloningen bij bedrijven die bail-out-geld hebben ontvangen, heeft de beloningen verlaagd van bestuurders van AIG, Citigroup, Bank of America, GMAC en Chrysler Financial, de bedrijven die de meeste overheidshulp hebben ontvangen. De Federal Reserve heeft aangekondigd beloningspakketten die het nemen van grote risico’s bevorderen, oftewel de prestatiebonussen, aan te pakken. De bankindustrie verzet zich en voert aan dat de beperkingen hun marktpositie verzwakken omdat talentvolle managers de sector zullen verlaten.

‘Volcker-regel’
President Obama wil de zogeheten Volcker-regel invoeren; een verbod voor commerciële banken om te investeren in hedgefunds, private-equityfondsen of andere vormen van handel op eigen risico (proprietary trading). Het voorstel komt uit de koker van Paul Volcker, in de jaren tachtig voorzitter van de Fed en tegenwoordig economisch adviseur van Obama. Het parlement moet het voorstel nog goedkeuren.

Too Big To Fail (TBTF)
Belangrijkste rechtvaardiging voor de honderden miljarden die de Amerikaanse overheid sinds het uitbreken van de financiële crisis in de redding van slechts enkele grote instellingen heeft gestoken, is dat deze ‘te groot waren om te falen’ – een faillissement van AIG of Citigroup had de Amerikaanse economie in een depressie gestort. Om dit risico weg te nemen, dienen de grootste instellingen af te slanken, terwijl die door de crisis juist groter zijn geworden. De vraag is
echter: hoe? Gedwongen opdeling, nationalisering en verkoop van onderdelen, beperking van het maximale aantal activa? Of niks doen en het aan de markt laten?

Extra belasting
‘TBTF’-instellingen
Half januari stelde president Obama een nieuwe belasting voor op de grootste Amerikaanse banken en verzekeringsmaatschappijen, teneinde de belastingbetaler te compenseren voor de gevolgen van de financiële crisis – in het bijzonder de kosten van de bail-out. Ook dit voorstel, dat onderdeel wordt van Obama’s begroting, moet nog worden goedgekeurd door het parlement.